Postgrau Online en Gestió de la Documentació Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Sistemes de gestió documental

 • Sistemes de gestió documental (SGD).
 • Mètode d'anàlisi i disseny de bases de dades documentals.
 • Bases de dades documentals accessibles a la web.
 • Visualització aplicada a la recuperació d'informació.
 • L'anàlisi de contingut: processos, eines i perspectives.
 • Gestió documental amb Google Drive.
 • Gestors de bibliografies.
 • Gestió i publicació de bases de dades mitjançant web amb MySQL.
 • Utilització de tesaures i ontologies en sistemes d'informació documental.

Biblioteques digitals

 • Les biblioteques en l'entorn digital.
 • Les revistes digitals: estàndards, pautes i procediments per gestionar-les.
 • Organització d'una biblioteca digital en el context de l'aprenentatge virtual.
 • Tauletes i llibre electrònic.
 • Plataformes de distribució de llibres electrònics (Pressbooks).
 • Anàlisi de col·leccions de recursos electrònics: l'àmbit de les biblioteques.
 • Internet invisible.
 • Open Access i repositoris institucionals d'accés obert.
 • E-LIS, un cas d'èxit en repositoris.
 • DSpace: un gestor obert de repositoris.

 

*La informació publicada pot estar sotmesa a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de Postgrau en Gestió de la Documentació Digital expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.