Postgrau Online en Anàlisi de Dades i Visualització de la Informació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Lliçó inaugural

 • Fonts obertes i desinformació a Internet - Dr. Lluís Codina.

1. Analítica digital

 • Analítica Digital. Aspectes estratègics.
 • Google Analytics: els panells de control d’analítica web.

2. Àmbits d’aplicació de l’analítica digital

 • Mesurament de campanyes de màrqueting online.
 • Visualització de dades amb Data Studio.

3. L’obtenció i recollida de dades públiques

 • Fonts d'informació per a l'obtenció de dades (I): organismes governamentals i portals de dades oficials.
 • Fonts d'informació per a l'obtenció de dades (II): cercadors, bases de dades i portals web.

4. El processament de dades públiques

 • Scraping o extracció automàtica de dades.
 • Neteja i normalització de dades.

5. La visualització de la informació quantitativa

 • Visualització de dades quantitatives.
 • Visualitzacions interactiva de dades quantitatives.

6. La visualització de la informació qualitativa

 • Infografies.
 • Infografies interactives.

7. Treball final de Postgrau

Titulació acadèmica

Curs de postgrau en en Anàlisi de Dades i Visualització de la Informació expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.