Postgrau Online en Desenvolupament Directiu

8 SET 2021
Sessió informativa
18:30h, Online
Inscriu-t'hi

Converteix-te en un professional capaç de gestionar els reptes del context econòmic i social actual amb un postgrau que combina el desenvolupament directiu amb un pla de mentoring individual. Aquest programa et prepararà per a aportar solucions empresarials i organitzatives innovadores des d'una visió estratègica.

 • Desenvolupament directiu
 • Management
 • Direcció
Pròxima edició
Inici classes
09 Febrer, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
07 Juny, 2022 (Per confirmar)
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
15
Preu
2900 €

El Postgrau Online en Desenvolupament Directiu respon a la necessitat de formar a directius i comandaments intermedis en competències transversals que els permetin gestionar més eficaçment una organització o una àrea de negoci concreta, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El programa desenvolupa la funció directiva des d'una perspectiva integral. Combina la formació teòrica amb la immersió del participant en un programa de mentoring. A través de l'elaboració d'un Pla d'Acció, els estudiants integraran de manera pràctica el seu propi Mapa de Desenvolupament Directiu.

L'experiència es complementa amb continguts clau de caràcter tècnic necessaris per a desenvolupar una bona gestió de l'empresa.

Treballaràs aspectes essencials en el desenvolupament directiu com la negociació, el lideratge (també d'equips remots), l'oratòria, els plans de accion, la visió estratègica, els models i anàlisis estratègiques, la transformació digital, les direccions de màrqueting, operacions i persones, l'entorn econòmic, les finances, la creativitat i el design thinking, la innovació i els nous paradigmes.
 

Per què triar aquest programa

01

Professorat d’elit

El programa està impartit per càrrecs directius d’empreses capdavanteres i per professorat de reconegut prestigi internacional del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

02

Aplicació pràctica dels seus continguts

La metodologia està orientada a l’aplicació pràctica perquè complementis els coneixements teòrics amb una visió totalment realista i connectada amb el dia a dia professional.

03

Mentor individual

Comptaràs amb un seguiment personalitzat per elaborar un pla de millora professional específicament desenvolupat per a tu.

04

Networking d’alt nivell

Fes créixer la teva xarxa de contactes professionals amb executius de primera línia i experts en el desenvolupament directiu.

A qui està dirigit

El Postgrau Online en Desenvolupament Directiu s’adreça a professionals que ocupen funcions directives. El programa està dissenyat, a més, per donar resposta a empresaris i emprenedors que vulguin fer més sòlid el seu projecte empresarial.

El curs també està indicat per a empreses que vulguin desenvolupar el talent i les competències dels seus equips directius i de gestió.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

Aquest curs de Postgrau Online en Desenvolupament Directiu s'estructura en 4 assignatures que introdueixen un total de 16 Mòduls i la inclusió en un Pla de Mentoring Individual, orientat a posar focus en les àrees de millora del participant i com desenvolupar-les de manera eficaç.

Totes les assignatures tenen una orientació pràctica i profesionalizadora, a través d'una metodologia que facilita la integració d'habilitats i el sentit crític del participant, que faciliti el seu posterior desenvolupament com a directiu.

Desenvolupament Directiu

Habilitats directives
 • Funcions de fons i forma
 • Presa de decisions des de l’àmbit directiu   
 • Decisions operatives / Decisions estratègiques
 • Comunicació directiva
 • Estratègia i management
 • Missió, visió i valors des del management
 • La disciplina com a factor de cohesió
 • La responsabilitat directiva
Negociació
 • Diferència entre vendre i negociar
 • El procés de la venda
 • El procés de la negociació
 • Claus del llenguatge persuasiu
Lideratge
 • Introducció. Entendre el món en què vivim, com hi encaixa el nostre paper i el de la nostra organització i com hem arribat fins aquí.  Evolució del lideratge en el segle passat, quines coses podem rescatar i quines altres podem descartar en el món tan complex on vivim. Relacionar-lo amb el paper de comandament i la seva importància com a dinamitzadors dels seus equips. S’utilitzaran exemples de lideratge i gestió en diverses situacions i amb diversos reptes.
 • Autoconeixement i heteroconeixement. El meu rol, la meva responsabilitat. Viatgem del "jo" persona al "jo" directiu. Qualsevol aproximació que fem al fenomen del lideratge ha de partir de nosaltres mateixos. Autoconeixement: autodiagnòstic bàsic: qui soc?, com soc? Caràcter i personalitat i les seves implicacions.  Jo i els altres. Jo i el meu rol. A mi per què em paguen?
 • Liderant els col·laboradors. Estils de lideratge. Autodiagnòstic del nostre estil de lideratge (I). Punts forts i punts de millora. Tècniques per conèixer els nostres col·laboradors i actuar en conseqüència. El lideratge situacional, aplicacions i limitacions.
Lideratge d’equips en remot
 • Repensar: els temps, el contacte amb el nostre equip i la retrospectiva
 • L'agilitat com a eina: per relacionar-nos millor, per organitzar-nos millor i per millorar l'eficàcia
 • Eines de coaching  per estar més a prop dels teus equips
 • Eines digitals senzilles
 • Conèixer el teu equip
 • Una nova manera de relacionar-nos
 • Aprendràs a començar i finalitzar aviat una reunió
 • Aprendràs a utilitzar Zoom d’una manera diferent
Oratòria
 • Sessió 1: comunicar amb eficàcia és preparar bé QUÈ diré. El contingut
  • El públic objectiu i el propòsit per encertar l’estil de comunicació
  • L’empatia en la comunicació per establir un nexe emocional
  • L’estructuració de la informació per explicar les idees de manera clara
  • Les regles de la llengua oral per facilitar la comprensió del missatge
  • Els recursos retòrics perquè la informació sigui memorable
    
 • Sessió 2: comunicar amb eficàcia és dominar COM ho diré. La forma
  • La por escènica, comprendre-la per reduir l’ansietat
  • La posició del cos per mostrar seguretat
  • Els gestos de la cara i les mans per il·lustrar les idees i reforçar la comprensió
  • El maneig de la veu per expressar-se de manera dinàmica i creïble
  • Recomanacions tècniques per a la comunicació en remot
Pla d’acció
 • El Pla d’acció. Estructura i fonament
 • Procés per a la seva realització i implementació
 • Pla d’acció i programa de mentorització individual del programa
 • Objectius del Pla d’acció
 • Implementació pràctica

Gestió estratègica

Visió estratègica
 • Visió global de l’estratègia. Necessitat i orientació.
 • Punt de partida: anàlisi objectiva i realista de la situació.
 • Estratègia per aportar valor.
 • Estratègia en un entorn hipercanviant. 
 • Estratègia i objectiu (ambició, capacitats, riscos).
 • Estratègia i persones: equips, compromís, motivació, actitud.
Models i anàlisis estratègiques
 • El concepte d’estratègia en l’àmbit organitzacional empresarial
 • Matrius estratègiques i models
 • Estratègia, política i tàctica
 • Coordinació entre estratègia, missió i visió de l’organització
 • El Pla estratègic; estructura i fonament
Transformació digital
 • Cultura organitzativa: factors crítics per a la competitivitat de les organitzacions, nous models organitzatius i noves competències digitals. 
 • Visió, gestió i negoci en la transformació digital
 • Les 6 fases de la transformació digital
 • Gestió del canvi
 • Habilitats del líder de la transformació digital
 • La mirada com a punt de partida essencial en la transformació digital
 • Vanguardia digital
 • Àmbit de la transformació digital en l’organització
Direcció de màrqueting
 • Analitzar l’evolució del màrqueting a través de les fases econòmiques. Reconèixer la situació actual.
 • El mapa del màrqueting. Comprendre el patró estratègic. 
 • Proporcionar una visió integradora de les decisions en màrqueting. Investigar. Decidir. Fer. Revisar. Fer.
 • Definir les tècniques més rellevants per gestionar un producte o un servei amb èxit.
 • Debatre sobre les noves tendències en les estratègies de màrqueting.
Direcció d’operacions
 • Visió innovadora i generació de valor
 • Què és la direcció d’operacions en una empresa i quins són els seus objectius
 • Habilitats i competències de director d’operacions
 • L’enfocament de processos en l’organització moderna
 • Comunicació interna
 • Anàlisi dels processos crítics del departament
 • Planificació i control
 • Estratègia i tàctica

Gestió financera

Entorn econòmic

Es tracta d’entendre la situació econòmica actual: les variables clau de l’entorn econòmic mundial, el problema de les tres “d” i la situació d’Espanya en aquest context.

Finances
 • Introducció a l’anàlisi d’estats financers
 • La importància del control econòmic financer
 • Tipus de decisions econòmiques / financeres
 • Estats financers
 • Anàlisi del balanç: masses patrimonials
 • Anàlisi del compte de resultats
 • Estat de fluxos d’efectiu i estats de canvis en patrimoni net
 • Anàlisi integral
 • Liquiditat, endeutament i rendibilitat

Gestión del cambio y del talento

Direcció de persones
 • Conèixer les funcions de RH en una organització.
 • Analitzar les eines que RH posa a la meva disposició com a líder d’equips.
 • Analitzar les eines que RH posa a la meva disposició com a part de l’equip.
 • Conèixer les claus per fer de RH un soci estratègic a l’empresa.
 • Analitzar els 8 passos de Kotter sobre la gestió del canvi en les organitzacions.
Innovació, creativitat i design thinking
 • Innovació: què és innovar?, per què cal innovar?, qui ho ha de fer?
 • Com s’innova?: Mètode + creativitat + actitud.
 • Design Thinking (un dels mètodes) aplicat.
 • Vam presentar la VISION BOX de les nostres innovacions.
 • Introducció al Design thinking
 • Empatia i definició de reptes
 • Ideació i prototipat
 • Business design
 • Comunicació d’idees
Nous paradigmes

L’objectiu de la sessió és fer una síntesi dels principals temes del management, així com justificar la necessitat de definir un nou paradigma de management associat a l’era de la complexitat. Per tant, es revisaran alguns conceptes bàsics, com són l’estratègia, la innovació, la flexibilitat, la relació, les capacitats i oportunitats, l’agilitat, la gestió del canvi, el lideratge i la cultura corporativa. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Desenvolupament Directiu, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El curs de Postgrau Online en Desenvolupament Directiu està dirigit per reconeguts experts amb una àmplia trajectòria en la matèria que et transmetran els coneixements necessaris per exercir funcions directives i prendre decisions de valor.

Direcció acadèmica

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Professorat

Marcos Eguiguren Huerta

Senior Lecturer BSM

Xavier Marcet Gisbert

Adjunct professor BSM.

 

Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer BSM

Mercè Martín Vicente-Ruiz

Lecturer BSM

 • Oriol Amat Salas
  Full professor of Financial Economics and Accounting at UPF and UPF-BSM
  Doctor en Ciències Econòmiques (UAB). Llicenciat en Administració d'Empreses i MBA
 • Maria Batet Rovirosa
  Experta creativitat i emprenedoria. Amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la formació i l'acompanyament d'equips per a entrenar la seva creativitat
  Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona i Màster en Promoció Econòmica per la Universitat de Barcelona
 • Jaume Batlle Ferrer
  Consultor d'estratègia empresarial i desenvolupament directiu
  Fundador i Soci de la Consultora de Desenvolupament Organitzacional Passió Management
  Docent en Universitats i Escoles de negoci com a Universitat Loyola Andalusia, Institut d'Estudis Cajasol i EOI. Professor Titular de ESIC en el Programa Superior de Vendes, en les assignatures: Previsió de Vendes i Direcció de Reunions Comercials
 • Albert Bosch Riera
  Fundador de INVERGROUP
  Emprenedor
  Llicenciat en Ciències Empresarials i M.B.A. en ESADE
 • Joan Elías
  Director de Comunicació en ENASA. Director de RRPP en Martini. Director de RRPP i Promoció dels JJOO Barcelona 92. Director de Comunicació en Hospital de Bellvitge. Director de Comunicació en Institut Català de la Salut
  Llicenciat en Periodisme.Màster en Màrqueting per EADA. PPD IESE. DEA en Comunicació i Humanitats
 • Marcos Martín
  Director de Innovació de Suez a Espanya
  Ponent en el Postgrau en Direcció d'Empresa, UPF Barcelona School of Management
 • Mike Mosh
  Consultor de Màrqueting Digital, formador i conferenciant, especialitzat en exportació i solucions e-commerce
  Membre de l'Institut Alemany de Cooperació i Innovació
 • Joan Plans Esperabé
  Fundador i Soci de la consultoria de formació i selecció “Directa, CDO, SL. Col·laborador docent de la UPF Barcelona School of Management en habilitats directives i competències transversals
  Conferenciant, formador, escriptor i consultor d'RR.HH
 • Josep Maria Raya
  Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona
 • Emma Rodero
  Directora del CCLab (laboratori de comunicació) de la UPF Barcelona School of Management
  Doctora en Comunicació. Doctora en Psicologia. Llicenciada en Periodisme

Avaluació

A la UPF BSM apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. D'aquesta manera, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això."

01.

Materials docents didàctics i interactius

Ens recolzem en materials en diversos formats per fer la teva experiència més motivadora i reptadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Aquests materials són dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, per tal que tinguis al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials i enriquidors per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Per això, et facilitarem diverses eines i maneres de connectar com ara el Fòrum de discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar feedback a comentaris interessants.

03.

Sessions streaming amb experts

Et proposem sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials perquè puguis consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots al mateix lloc. La flexibilitat sempre prima en la nostra formació, per això enregistrem les sessions perquè puguis consultar-les posteriorment si no t'has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Per fer la teva experiència més tangible i propera, comptaràs amb el suport de persones fonamentals com el professor o tutor expert, qui t'orientarà en les consultes pròpies de la matèria del programa. El gestor del programa, qui t'acompanyarà en el seguiment i funcionament general del programa, així com en la gestió de tràmits o accés a altres serveis de la universitat. I l'assessor de carreres professionals, qui et guiarà en la millora de la teva marca personal i en la recerca d'oportunitats professionals.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau Online en Desenvolupament Directiu forma part de la formació Executive Education, que combina continguts fonamentals per a qualsevol professional que exerceixi o desitgi exercir una funció directiva, amb una metodologia pràctica per aplicar els coneixements adquirits.

Perfil dels estudiants

L'ecosistema dels participants dels cursos d'Executive Education està format per professionals amb una trajectòria rellevant. 

La diversitat de perfils i sectors representats en la formació Executive de la UPF-BSM és un gran valor afegit de l’aprenentatge i està formada per CEO, gerents, executius, emprenedors, consultors i responsables d’equip, àrea o departament.

45

Edat mitjana

20

Anys d'experiència professional mitjana

Sortides professionals

Aquest programa et proporciona els coneixements necessaris per exercir funcions directives i executives de direcció/gerència.


 • CEO, consell d'administració o direcció general d'empreses i organitzacions de qualsevol índole.
 • Responsable d’equip o departament.
 • Consultor estratègic.
 • Llocs de direcció en qualsevol de les àrees funcionals d’una empresa: màrqueting, finances, recursos humans, producció, etc.
 • Emprenedor del teu propi projecte gràcies a l'àmplia visió de negoci que t'aporta per fer-ho amb èxit.
 • Intraemprenedor: emprenedor de projectes dins de la teva organització.

Admissió i matrícula

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa el futur participant haurà de llegir i acceptar les condicions generals de contractació, un cop que iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari d'admissió.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d’universitat.

Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals o del lloc de treball que ocupin.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3350.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau Online en Desenvolupament Directiu
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 2900
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Online en Desenvolupament Directiu