Postgrau Online en Finances Internacionals

Requisits d'admissió

 • Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.
 • Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics professionals i del lloc de treball que ocupin.
 • Coneixement d'anglès: s'haurà d'acreditar mínim un nivell d'anglès B2 del Marc Europeu Comú de Referència. Els participants que tinguin l'anglès com a llengua materna no hauran de presentar cap certificat.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l’admissió a aquest programa, l’alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d’admissió a través del següent formulari

Sol·licitud d'admissió
 

Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:

Rondes d'admissió
Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
1 05/11/2019 18-22 novembre 2019 04/12/2019
2 03/12/2019 16-20 desembre 2019 30/12/2019
3 14/01/2020 27-31 gener 2020 12/02/2020
4 18/02/2020 02-06 març 2020 20/03/2020
       

  

 • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
 • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
 • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
 • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
 • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa

 

 1. Omple el formulari d'admissió online.
 2. Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
 3. Prepara la documentació necessària perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
 • Currículum
 • Certificat oficial del nivell d'anglès (mirar apartat requisits)
 • Fotografia .jpg de mida carnet
 • Carta o vídeo de presentació
 • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
 • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
 • DNI o passaport
 • Document de veracitat documental, degudament signat


Admissió
 

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió

Matriculació 

Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {3297}.

Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:

 • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat

Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.
Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

.