Diploma de Postgrau en Mediació Familiar Relacional

Metodologia

La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els participants i combina, entre altres coses, la presentació de conceptes teòrics per part dels professors amb la realització de casos pràctics, informes individuals i treballs en grup, presentacions públiques, etc, que permeten la intervenció activa dels participants a l’aula.

En resum, la metodologia docent es basa en:
 
Metodologies de teoria, debat I reflexió: El contingut teòric exposat pel professor es debat a partir del coneixement i les lectures prèvies dels participants i finalment es realitzen reflexions conjuntes com a mitjar d’integració dels continguts.  
Metodologies actives i entrenament: L’entrenament s’imparteix a partir de la realització de dramatitzacions, jocs de rol, jocs de rol amb actors, estudis de casos, exercicis curs, exercicis de dinàmiques grupals, visualitzacions de les pròpies habilitats, etc.
Metodologies autònomes: lectura de textos assignats. Realització de treballs individuals. Realització de treballs en grup. Exercicis individualitzats a partir de l’anàlisi de necessitats de cada participant.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.