Postgrau en Mediació Familiar Relacional

El mediador familiar és un perfil cada cop més demandat per a la resolució de conflictes en les famílies. El Postgrau en Mediació Familiar Relacional et permetrà inscriure't en el Registre de mediadors civil: família de la Generalitat de Catalunya i en el registre del Ministeri de Justícia espanyol.

 • Mediació familiar relacional
 • Mediació
 • Resolució de conflictes
Pròxima edició
Inici classes
15 Octubre, 2021
Fi programa
27 Febrer, 2022 (Per confirmar)
Horari
Divendres de 16:00 a 21:00 i dissabte de 9:00 a 14:00.
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
30
Preu
4100 €

El Postgrau en Mediació Familiar Relacional et prepararà per exercir la mediació en conflictes de família i et permetrà inscriure't en el Registre de mediadors de família de la Generalitat de Catalunya i en el registre del Ministeri de Justícia espanyol.

El conflicte familiar té components emocionals i vinculars que el fan diferent i més complex que altres disputes interpersonals. La mediació com a sistema de resolució de conflictes a través del diàleg, ajuda a les famílies a entendre la seva situació particular i a trobar vies de gestió eficaces per elaborar pactes i fórmules de convivència, tenint cura així de les relacions entre els membres i la incidència que aquestes tenen en la resta de la família (fills, avis, noves parelles, etc.).

Impartit per mediadors de renom i per professors amb extensa experiència en el camp de la mediació familiar, al llarg del curs et formaràs en els diferents models de mediació familiar amb especial èmfasi en el model relacional, compost amb els millors elements dels models transformatiu i circular-narratiu. A més, el programa t'introduirà en conceptes de dret de família, infància i adolescència, en la psicologia dels conflictes intrafamiliars i en les teories necessàries per exercir una bona mediació.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una acreditació oficial

El títol està reconegut per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Justícia espanyol per inscriure't als registres oficials de mediadors.

02

Forma't en una professió en auge

Després de 9 promocions de mediadors professionals, creiem necessària una especialitat en família, donada la demanda existent, així com la complexitat emocional que presenta i els àmbits en els quals té incidència. Un mediador especialitzat en família podrà adaptar els seus coneixements a altres àmbits de menor complexitat.

03

Practica en Role playing

Treballaràs amb casos reals simulats, exercicis d'anàlisi de casos i entrenaments filmats per autoavaluar-te. D'aquesta manera podràs visualitzar, aprofundir i consolidar els nous aprenentatges.

04

Rep una formació personalitzada

Un equip de mediadors-coachs, conjuntament amb el professorat, t'entrenaran en tècniques de mediació. A més, rebràs un feedback personalitzat i confidencial sobre els teus avenços i dificultats en l'adquisició del rol i les tècniques que s'expliquen a l'aula, dominant les principals tècniques de mediació.

05

Realitza pràctiques i seguiment després del postgrau

Podràs realitzar 120 hores de pràctiques reals amb professionals de la mediació en institucions públiques i privades dedicades a la mediació. Un cop acabat el postgrau, i al llarg d'un any, els estudiants del curs comptaran amb la supervisió i seguiment de la direcció acadèmica perquè els seus projectes de treball en mediació es facin realitat.

A qui està dirigit

El Postgrau en Mediació Familiar Relacional s'adreça a persones que vulguin dedicar-se a ajudar a altres persones que estan en una situació complexa i de patiment, però de la qual poden sortir reforçats. En aquest sentit, el nostre programa s'adreça a participants de diferents sectors: educació, advocacia, criminologia, sociologia, psicologia, treball social i a tots aquells que vulguin centrar la seva carrera en la mediació familiar professional.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El pla d'estudis del Postgrau en Mediació Familiar Relacional s'estructura en 3 matèries i un Treball Final de Postgrau que es desenvolupa al llarg de tot el curs.

En cadascuna de les assignatures es veuran casos pràctics i es realitzaran entrenaments monitoritzats. És una formació personalitzada que compta amb professors i coachs dins de l'aula que t'acompanyen en el desenvolupament d'un nou rol professional.

Conflicte i mètodes de resolució de conflictes
El conflicte, la mediació i la cultura de la mediació
 • El conflicte
 • L'anàlisi del conflicte: context, persones, mètodes d'avaluació i processos.
 • Els principis socials de la Mediació
 • La Mediació en el nou canvi de paradigma social, polític i econòmic.
 • Conflicte i Interculturalitat
 • La Cultura de la mediació.
Marc legal jurídic de la mediació
 • Marc legal i Jurídic de la Mediació
 • Context i antecedents
 • El Centre de Mediació de Dret Privat a Catalunya
 • Accés de les persones al procés mediador
 • La Mediació: definició i principis
 • El procés i l'acord de Mediació
 • La persona mediadora
 • Objecte de la Mediació familiar
Els processos de la mediació
Els tres models pràctics de la mediació
 • El Model tradicional-lineal de Harvard
 • El Model transformatiu
 • El Model Circular Narratiu
El mètode relacional en la mediació familiar
 • Las bases del Mètode
 • El Mediador: rol, funcions i habilitats
 • El Procés: elements i etapes
Treball Final de Postgrau
Treball Final de Postgrau

Assoliment i integració dels continguts adquirits al llarg de la formació, aplicats al treball de finalització del Postgrau en un àmbit concret d'interès de l'estudiant.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Mediació Familiar Relacional, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

Tots els professors del Postgrau en Mediació Familiar Relacional són mediadors professionals en exercici.

Direcció acadèmica

Maria Munné Tomàs

Lecturer BSM

Pere Notó Brulles

Associate Professor UPF

Javier Wilhelm Wainsztein

Lecturer BSM

Professorat

Maria Munné Tomàs

Lecturer BSM

Pere Notó Brulles

Associate Professor UPF

Jaume Solé Riera

Associate Professor UPF

Javier Wilhelm Wainsztein

Lecturer BSM

 • Andreu Calvet Cortés
  Coordinador
  Advocat, mediador en centres de Mediació i Convivència, sl
  Mediador associat de Wilhelm-Munné & Associats
  Mediador a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Enrico Cirla Bracchi
  Coordinador
  Psicòleg i mediador del Centre de Mediació i Convivència a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Milena Prokopljevic Bugarski
  Coordinadora
  Investigadora del projecte Llibre blanc de la Mediació a Catalunya.
  Mediadora associada de Wilhelm-Munné & Associats
  És mediadora a l'Ajuntament de Barcelona.
 • Raquel Alastruey
  Magistrada a la sala 12 de la Audiència Provincial de Barcelona.
  Màster de Mediació Professional per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Miguel Bonet
  Advocat i mediador professional
 • Carme Guill
  Magistrada de l'Audiència provincial de Barcelona
  Mediadora professional (UPF)
  Vicepresidenta de GEMME España
 • Rafael Llinás
  Psicòleg clínic i mediador professional
  Director de l'àrea de mediació del Ajuntament de Sant Adrià del Besós
 • Miriam Markus
  Lic en Ciències de l'Educació, mediadora i psicodramatista
  Avaluadora de mediadors del Ministeri de Justícia de l'Argentina
 • Anna Pérez Soto
  Mediadora de Mediació i Convivència a l'Ajuntament de Castelldefels.
  És mediadora judicial i advocada.
 • Antoni Vidal Teixidó
  Soci fundador d'Alter-Serveis Integrals de Mediació.
  Diplomat en Mediació per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Ohio State University.
 • Carlos Villagrasa Alcaide
  Jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona.
  Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.
  Professor titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.

Metodologia

La metodologia d'ensenyament i aprenentatge en mediació es desplega a través d'explicacions teòriques i tècniques i de simulacions de mediació per aplicar les diverses metodologies i habilitats a l'aula, amb actors i entre l'alumnat. L'objectiu és comprendre les conseqüències i la utilitat de les tècniques a adquirir, des de diversos rols que actuen en processos de mediació com a professionals de la mediació i del dret.

El postgrau entrena en els 3 models de mediació: Harvard, transformatiu i narratiu, així com en el mètode relacional en mediació.

Mostrar video

01.

Equip docent format per professionals de la mediació

Tots els professors del postgrau són professionals de la mediació de diversos àmbits: família, empresa, penal, comunitària, en instàncies judicials, de l'administració pública, organitzacions i en la pràctica privada.

02.

Connexió amb la realitat professional

Les sessions combinen el coneixement teòric i l'aplicació pràctica, cosa que permet mostrar en profunditat els reptes amb què es troben diàriament els professionals de la mediació.

03.

Pràctiques reals i simulades de mediació

Al llarg del postgrau es duran a terme simulacions en aula, amb actors i entre l'alumnat, exercint diversos rols, que permetran posar en pràctica els conceptes adquirits, així com entendre els efectes i beneficis de les diferents tècniques des de cadascuna de les parts implicades en la mediació.

04.

3 models de mediació

Els professionals de la mediació utilitzen diverses metodologies que responen a diferents escoles de mediació, cadascuna amb el seu marc teòrico-tècnic, que s'ha d'incorporar i entrenar en profunditat. El postgrau entrena en els 3 models de mediació: Harvard, transformatiu i narratiu, així com en el mètode relacional en mediació.

Avaluació

El Postgrau en Mediació Familiar Relacional té una avaluació contínua i una final per obtenir el títol acreditatiu en mediació professional.

D'una banda, s'avalua la participació i creixement en l'adquisició de tècniques, habilitats i competències mediadores. L'alumne està acompanyat i mentoritzat en el desenvolupament d'un nou rol professional per a coaches professionals de la mediació, rebent feedback cada classe.

Cada participant tindrà tres reunions confidencials amb la Direcció del Postgrau per avaluar el seguiment, aprofitament i evolució en l'entrenament d'un nou rol professional.

D'altra banda, a l'acabar cada assignatura s'ha de realitzar una autoavaluació de coneixements adquirits a través d'exàmens autoavaluatius i en els quals els directors del postgrau assenyalen aspectes a millorar i/o aclarir conceptes.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

En el Postgrau en Mediació Familiar Relacional compartiràs aula amb alumnes nacionals i internacionals i aprendràs a ser i a exercir com a mediador professional en conflictes familiars. Incorporaràs habilitats i tècniques de gestió de conflictes i crearàs programes d'intervenció en gestió dialogada de disputes.

Perfil dels estudiants

El Postgrau en Mediació Familiar Relacional reuneix estudiants d'arreu del món amb un perfil molt heterogeni en el qual destaquen especialment els graduats en Dret i Criminologia, però també comparteixen aula estudiants procedents de diferents diciplines com Arquitectura, ADE, Economia, Filologia, Enginyeria, Educació Social, etc.

36

Mitjana d'edat

13

Mitjana d'experiència professional

17%

Graduats en Dret

17%

Graduats en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Sortides professionals

La formació en mediació, i altres formes alternatives de gestió i resolució de conflicte, et dona les eines i tècniques necessàries per analitzar situacions conflictives interpersonals, per planificar i dissenyar metodologies, intervenir per prevenir i millorar o resoldre la situació plantejada. També et preparem per mediar en disputes de parella, intrafamiliars. Aprendràs estratègies i tècniques de negociació quan hagis de representar a un organisme o hagis de gestionar un problema propi i entendràs les dinàmiques pròpies d'un grup o les organitzacions per pensar quan i com intervenir.

El Postgrau en Mediació Familiar Relacional inclou la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars. No formen part dels continguts acadèmics del màster o postgrau. Es consideren un complement a les sessions lectives.

 • No són de realització obligatòria. Si vols fer-les, hauràs de manifestar-ho en el moment de l'admissió.
 • Inclouen el servei d'assessorament i gestió del conveni.
 • El Servei de Carreres Professionals manté un contacte actiu amb les empreses, promou la teva candidatura i gestiona el conveni de pràctiques. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions.

 


Sortides professionals:

 • Mediador judicial
 • Mediador prejudicial
 • Analista de situacions de conflicte
 • Conflictòleg
 • Mediador en punts de trobada familiar

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris i graduats amb títol propi d'universitat.

El candidat ha de presentar el seu currículum vitae, una carta de motivació exposant les raons per les quals vol realitzar el curs i superar una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2973.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres. 

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Mediació Familiar Relacional
Modalitat: Presencial
Idioma:
Preu: 4100
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Mediació Familiar Relacional