Postgrau en Compliance

Metodologia

El programa combina teoria i pràctica amb un mètode molt participatiu. L'objectiu docent és aprofundir tant en els marcs conceptuals i metodològics, per entendre i analitzar el món del compliment normatiu, com en les aplicacions pràctiques més avançades que s'utilitzen avui dia i en el tractament jurisprudencial dels esforços de compliment.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.