Postgrau en Banca Digital i Big Data

La revolució digital està transformant el sector dels serveis financers. Forma't en les noves tecnologies i models de negoci del sector i converteix-te en un professional capaç d'afrontar els reptes d'aquest nou escenari.

 • banca digital
 • fintechs
 • blockchain
Pròxima edició
Inici classes
28 Setembre, 2021 (Per confirmar)
Fi programa
15 Març, 2022 (Per confirmar)
Horari
Classes en remot dimarts, dimecres i divendres: 18:00-20:00 (hora Madrid GMT+2) / 11:00-13:00 (hora Lima GTM-5)
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
15
Preu
2600 €

El Postgrau en Banca Digital i Big Data és una formació indispensable en les actuals entitats financeres. El programa et capacitarà per poder interactuar entre la tecnologia i les finances i t'ajudarà a conèixer les noves formes de tractament de dades i la seva influència en els mercats financers. A més, et formarà per valorar les possibilitats d'èxit d'una fintech i per assessorar en decisions estratègiques una institució financera.

La formació tècnica que ofereix el curs permetrà als alumnes conèixer com s'obtenen i es tracten les dades a través de Python. Coneixeràs que és un hash, un decentralized ledger i també elements de ciberseguretat per a la presa de decisions estratègiques de les entitats financeres. En definitiva, el postgrau t'aportarà l'avantatge competitiu necessari per créixer i afrontar nous reptes professionals vinculats a la tecnologia, a la revolució digital i a les noves formes i models de negocis financers.

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix un perfil professional amb gran demanda

En un context de ràpid canvi, oferim una formació tècnica i actualitzada en l'àrea de les finances, centrada en les noves modalitats financeres de les fintechs i de la banca digital.

02

Ens adaptem a tu

La metodologia en remot et permetrà obtenir el millor d'ambdós mons, online i presencial, aportant-te flexibilitat i al mateix temps la interacció habitual entre professor i estudiants pròpia de les classes presencials.

03

Aprèn d'un equip acadèmic de prestigi

Amb professors de l'àrea d'economia i empresa de la UPF i amb professionals del sector, que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM.

A qui està dirigit

S'adreça a professionals del món financer que vulguin actualitzar els seus coneixements sobre les noves tècniques en el tractament de dades (big data, machine learning) i la seva importància en els mercats financers (banca digital, fintechs, criptoactius, innovació financera).

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Banca Digital i Big Data s'escructura en 3 matèries principals que contenen les assignatures relacionades. A l'acabar totes les matèries, el participant haurà de realitzar un Treball Final de Postgrau en el qual posarà en pràctica tots els continguts adquirits al llarg de el curs.

Introducció a les fintech i a la tecnologia digital
Introducció a les fintech i a la tecnologia digital

Es presentarà una classificació de les fintechs i de les possibilitats de les noves tecnologies, la importància de la informació i el seu tractament a través d'APIs amb la tecnologia informàtica necessària per arribar a solucions eficients. S'analitzaran casos concrets d'èxit i de fracàs de fintechs, examinant el seu model de negoci. En particular, s'estudiarà com les noves tecnologies afecten el sector financer, l'impacte de les plataformes especialitzades, el crowdfunding, l'equity investment, i el crowdlending o préstecs entre parells (P2P), així com els nous models de relació amb el client i les noves formes de màrqueting.

Ciència de Dades
Anàlisi de dades exploratòria, descriptiva, inferencial i predictiva

A partir d'un nivell bàsic d'estadística es desenvoluparan mètodes d'obtenció, d'anàlisi i de predicció de dades utilitzant el programa Python. En particular, s'examinaran les bases de dades al web i el scrapping, les llibreries Python per a l'anàlisi estadística (Pandes, NumPy...), les aplicacions d'estadística inferencial, l'anàlisi de regressió i les sèries temporals.

Ciència de Dades per a les finances/Data Science for Finance

S'oferirà una visió general dels principals problemes en l'aprenentatge automàtic i l'anàlisi de dades. S'examinaran els models utilitzats per resoldre aquests problemes, els algoritmes per entrenar els models i les formes d'avaluar-ne l' efectivitat. S'insistirà, en concret, en les seves aplicacions en el sector financer. En particular, es tractaran l'enfocament de les xarxes neuronals, del machine learning i de la intel·ligència artificial i es compararà amb l'anàlisi factorial i l'anàlisi Clúster.

Fintechs
Distributed ledgers i blockchains

Es descriurà el funcionament dels registres descentralitzats (DLT), els seus avantatges, desavantatges i els possibles beneficis de l'ús de Blockchain. Per això, s'examinaran aspectes importants de la criptografia com ara les funcions hash, clau pública o privada, signatura digital i prova de coneixement zero. A continuació, es descriuran els algoritmes de consens i les seves característiques.

Criptoactius

S'examinaran les noves formes de pagaments i de finançament, els sistemes de pagament descentralitzat i el diner programable, els smart contracts i el diner digital dels bancs centrals, amb els problemes que impliquen.

Regulació i legislació

S'examinarà la regulació i protecció de dades, la identitat digital, la ciberseguretat, la regulació de les fintechs i dels criptoactius.

Treball Final de Posgrau
Treball Final de Posgrau

El TFP analitzarà un projecte basat en dades financeres que utilitzin les tècniques: estadística, big data i econometria amb programació Python. El treball serà supervisat per un mentor i serà presentat públicament davant d'un tribunal constituït per tres professors del programa. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Banca Digital i Big Data, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

Dirigit pel Dr. Xavier Freixas, reconegut professional a nivell internacional, el postgrau compta amb professors de l'àrea d'economia i empresa de la UPF i amb professionals del sector, que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM.

Direcció acadèmica

Xavier Freixas Dargallo

Distinguished Full Professor UPF

Professorat

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

Xavier Freixas Dargallo

Distinguished Full Professor UPF

Luz Parrondo Tort

Cap d'Àrea de Comptabilitat i Finances
Senior Lecturer BSM

Lluís Vicent Safont

Senior Lecturer BSM

Metodologia

Metodologia en remot. Combina el seguiment de les classes en temps real amb la revisió de materials addicionals elaborats amb el rigor de la UPF-BSM.

Les classes en temps real es realitzaran dimarts, dimecres i divendres: 18:00-20:00 (hora Madrid GMT+2) / 11:00-13:00 (hora Lima GTM-5). Les classes s'enregistraran per si algun alumne no pot assistir a alguna d'elles.

Mostrar vídeo

01.

Classes síncrones

Classes en temps real que permetran contrastar plantejaments i compartir reflexions, anàlisis i discussions de casos amb experts del sector.

02.

Plataforma eCampus

Amb recursos d'aprenentatge i materials addicionals que completaran la teva formació.

03.

Enfocament pràctic

Realització de treballs i activitats individuals o grupals amb una visió professionalitzadora.

Avaluació

L'avaluació combinarà la valoració del seguiment dels continguts mitjançant un examen tipus test i la realització de treballs i activitats individuals o grupals, incloent les aportacions al fòrum i el Treball Final de Postgrau, amb la seva defensa com a culminació de l'assignatura.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau en Banca Digital i Big Data prepara tots aquells professionals de l'entorn financer que vulguin aprendre i aprofundir en les noves tècniques del tractament de dades.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb professionals en actiu del sector financer de diferents backgrounds (àmbit Comptabilitat i Finances, Economia, Business Administration, Enginyeries o Dret) i de diferents procedències nacionals i internacionals, que busquen una formació de qualitat flexible que els permeti compaginar la seva vida laboral i personal amb l'experiència acadèmica.

Sortides professionals

El programa et prepara perquè puguis desenvolupar el teu futur professional en entitats de crèdit (bancs, cooperatives de crèdit), companyies d'assegurances, empreses de serveis d'inversió (agències i societats de valors i borsa, societats gestores de carteres i institucions d'inversió col·lectiva ) i organismes reguladors.


 • Analista d'innovació financera
 • Responsable o analista de mitjans de pagaments
 • Analista de riscos
 • Compliance Officer 
 • Client Solutions
 • Fusions i adquisicions
 • Analista d'inversions i private equity
 • Analista departament research

 

FINTECHS:

 • Oficial de riscos de Fintech
 • Analista de planificació financera
 • Client Solutions

 

ASSEGURADORES:

 • Analista d'innovació asseguradora
 • Gestió d'Operacions Insurtech
 • Analista Insurtech
 • Responsable o analista d'àrees funcionals afectades per nous players: vida, llar, cotxes...
 • Analista d'operacions

 

PROPTECH:

 • Oficial de riscos immobiliaris
 • Analista de riscos immobiliaris
 • Analista de planificació financera

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que, havent superat el curs, no puguin acreditar la possessió d'una titulació universitària de grau, llicenciatura o diplomatura, rebran un certificat de superació emès per la UPF Barcelona School of Management.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3344.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Banca Digital i Big Data
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 2600
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Banca Digital i Big Data