Consell rector

El Consell Rector és l'òrgan de govern ordinari que emana del Patronat.

Consell Rector

 • President

  • President del Patronat de la Fundació, rector de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Prof. Jaume Casals i Pons
 • Vicepresidents

  • Vicepresidenta del Patronat de la Fundació, FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, directora social corporativa, Sra. Juliana Vilert Barnet
  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Vicerector adjunt al rector, Prof. Pelegrí Viader Canals
 • Vocals

  • ARMAND BASI, S.L., presidenta, Sra. Nuria Basi
  • FUNDACIÓ CUATRECASAS, soci, Sr. Jorge Arqués i Picañol
  • FUNDACIÓ GARRIGUES, sòcia, Míriam Barrera i Ubieto
  • PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORS, S.L., soci, Sr. Ramon Aznar i Pascua
 • Secretaria no membre del Consell Rector

  • UPF-BSM, Cap del departament legal i compliance, Sra. Yolanda González Silva
.