Consell Assessor Internacional

El Consell Assessor Internacional (IAC) és un consell consultiu que ofereix orientació al patronat, al Consell de Govern, al Comitè Executiu i que reforça la reputació internacional.
Les funcions principals de la IAC són:

 • Avaluar el pla estratègic i les iniciatives de l'escola.
 • Oferir assessorament en funció de les tendències actuals i futures.
 • Suggerir formes de fer innovadores o noves.
 • Contribuir a millorar la dimensió internacional de l’escola.

S'espera que els membres participants del IAC proporcionin assessorament expert, que representi la diversitat des de diferents punts de vista: gènere, geografia, culturals, disciplines i també s'espera que cobreixi un espectre multidisciplinari de rols, inclosos el món acadèmic, la indústria i la institució. Els membres de la IAC són aprovats pel Consell de Govern de l'Escola.

Els membres del IAC són:

 • Paolo Bocardelli: Degà- Luiss Business School (Itàlia)
 • Vincenzo Esposito Vinzi: Degà-President d'ESSEC Business School (Eutopia) (França)
 • Anna Gener: CEO Savills Aguirre Newman (Espanya) i Alumni UPF
 • Andreu Mas Colell: Professor emèrit d'economia UPF, President del BIST i exConseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya
 • Janicke (Lilletvedt) Rasmussen: Degana dels MSc. BI Norwegian Business School (Noruega)
 • Oriol Segarra: CEO Laboratoris Uriach (Espanya) i Alumni UPF-BSM
 • Tarek Sultan: CEO Agility (USA)
 • Bruno van Pottelsberghe: Professor a ULB (CIVIS), Secretari General i fundador de la xarxa QTEM, ex-Degà de Solvay Brussels School of Economics and Management at ULB (CIVIS)
.