Curs d'especialització en Oportunitats de Negoci amb Asia

Metodologia

Digital amb un gran enfocament pràctic. Metodologia basada en la lectura de documents, així com altres recursos docents que il·lustren els conceptes amb abundants exemples inspirats en la realitat del comerç i les inversions a la regió. 

El fòrum de consultes és un espai obert i interactiu que permet als participants aprofundir en les àrees específiques del seu interès particular.

L'avaluació es duu a terme mitjançant una activitat pràctica i la realització d'un exercici tipus test.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.