Curs d'especialització en Oportunitats de Negoci amb Asia

Direcció acadèmica

Manuel Cienfuegos

  • Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
  • Catedràtic acr. de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea de la Universitat Pompeu Fabr

Carles Murillo

  • Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Director del Centre d'Estudis UPF Sports_Lab i director de l'Observatori de les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA) de la UPF.
.