Observatori d'Innovació

Presentació

L’Observatori d’Innovació és un projecte per detectar, analitzar i sintetitzar noves pràctiques sobre innovació a tot el món, ja siguin nous models, metodologies, tecnologies o pràctiques, que tinguin com a objectiu millorar la manera com les persones o les organitzacions innoven.

Objectius

L’objectiu d’aquest observatori és difondre, als diferents públics de la BSM-UPF, l'state of the art de les tendències en innovació que transformen els negocis de forma accelerada pel creixement exponencial de l’impacte de les tecnologies aplicades a la gestió dels negocis. 

Director de l'Observatori d'Innovació

Alfons Cornella
Professor associat de la UPF-BSM. Fundador de The Institute of Next, companyia que pretén empènyer aquelles empreses que així ho vulguin a fer una reflexió a llarg termini sobre els canvis que han de venir i que transformaran els models de negoci del futur.

Activitats previstes del curs 2020/2021

L’Institute of Next és l’encarregat de generar el contingut de l’observatori, mentre que la UPF-BSM s’encarrega del disseny i la difusió en els mitjans oportuns:

  • Trimestralment es planteja una pregunta catalítica, i es mostrarà com les startups, corporacions i organitzacions estan donant resposta a aquesta pregunta.
  • Anualment es realitza una xerrada pels alumnes i Alumni de la UPF-BSM.