Què és l'Observatori de Sostenibilitat?

L'Observatori és un centre que es dedica a l'estudi, la reflexió i la transferència de coneixement en el camp de la sostenibilitat del sector empresarial, abraçant tres dimensions de forma integrada:

  • Sostenibilitat econòmica: Fomentar models de negoci pròspers.
  • Sostenibilitat social: Aportar benestar a les persones.
  • Sostenibilitat ambiental: Respectar el planeta.

Gràfica Sostenibilitat

Objectius

  • Ser un organisme proactiu de recerca aplicada que se sustenti sobre els principis del pluralisme, l'autonomia i la capacitat crítica.
  • Desenvolupar projectes que aportin racionalitat al debat públic i fomentin l'acció en les institucions públiques i privades.
  • Divulgar sistemàticament coneixement a través d'activitats i publicacions.
.