Nota legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.bsm.upf.edu, és titularitat de la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, que actua sota la marca UPF Barcelona School of Management (UPF Barcelona School of Management), amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134 
08008 Barcelona 
NIF: G60414182

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UPF Barcelona School of Management o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la institució, la qual se'n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i el contingut.

Totes les dades que proporcionin els usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

Responsabilitats de la UPF Barcelona School of Management

La UPF Barcelona School of Management no garanteix l'accés continuat als elements i la informació que contenen les seves pàgines web, ni la seva visualització o descàrrega correctes o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La UPF Barcelona School of Management no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis eventuals que es produeixin per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UPF Barcelona School of Management no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels danys i perjudicis eventuals causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La UPF Barcelona School of Management no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la UPF Barcelona School of Management. Tampoc no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada directament per la UPF Barcelona School of Management o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

Es prohibeix la utilització dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No es permet reproduir, distribuir, comunicar públicament, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Llevat dels casos en què la UPF Barcelona School of Management ho autoritzi expressament, es prohibeix de presentar pàgines web de la UPF Barcelona School of Management sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regeixen exclusivament per la llei espanyola, amb renúncia expressa al fur propi si escau, als jutjats i els tribunals de Barcelona. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La UPF Barcelona School of Management es reserva el dret de modificar els termes i les condicions que s'estableixen en aquest document i és responsabilitat de l'usuari informar-se d'aquests canvis en accedir a l'URL de UPF Barcelona School of Management.

Política de privacitat

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.bsm.upf.edu, és titularitat de la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, que actua sota la marca UPF Barcelona School of Management (UPF Barcelona School of Management), amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134 
08008 Barcelona 
NIF: G60414182

La UPF Barcelona School of Management declara que respecta i compleix les disposicions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, relativa a les mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, i a aquest efecte ha establert tots els mitjans tècnics que té a l'abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i l'apropiació indeguda de les dades que faciliteu a la UPF Barcelona School of Management, sens perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per tot això, us informa de la seva política de protecció de dades, per tal que determineu voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals a la UPF Barcelona School of Management.

La UPF Barcelona School of Management us informa també que les dades de caràcter personal que faciliteu en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de la UPF Barcelona School of Management que quedarà sota la responsabilitat de l'entitat. A l'efecte de donar compliment a allò que preveu la LOPD, us comuniquem expressament que la UPF Barcelona School of Management, fundació amb domicili al carrer Balmes núm. 132-132, Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que li faciliteu per mitjà de qualsevol dels formularis que s'inclouen a la pàgina web ubicada a l'adreça d'Internet www.bsm.upf.edu.

Per integrar les vostres dades en el fitxer de la UPF Barcelona School of Management cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l'acceptació d'aquesta política de privacitat, tot escollint l'opció «HE LLEGIT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA UPF Barcelona School of Management I L'ACCEPTO EXPRESSAMENT» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Les dades que faciliteu a la UPF Barcelona School of Management tenen la finalitat de poder ser utilitzades per la UPF Barcelona School of Management per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies, i també per a activitats de promoció dels seus productes o serveis. Aquestes dades poden cedir-se a altres empreses, entitats o organismes a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, per a les mateixes finalitats que s'estableixen en aquest text. Per poder dur a terme aquestes comunicacions de les vostres dades a tercers també cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar de forma expressa per mitjà de l'acceptació d'aquesta política de privacitat, tot escollint l'opció «HE LLEGIT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA UPF Barcelona School of Management I L'ACCEPTO EXPRESSAMENT» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

En relació amb la comunicació de dades, us recordem que la UPF Barcelona School of Management és una entitat dedicada a la formació i està especialitzada en cursos de postgrau, màster i seminaris formatius, per la qual cosa si doneu el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades, la UPF Barcelona School of Management entén que consentiu inequívocament que les vostres dades puguin transferir-se internacionalment a empreses, entitats o organismes situats a l'estranger, encara que estiguin ubicats en països que no ofereixin una protecció adequada de les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa espanyola, així com a altres entitats a les quals calgui facilitar-les per a la prestació d'un servei. L'ús de les dades transferides internacionalment se circumscriurà a les finalitats que s'estableixen en aquest document.

Tret dels camps en què es determini el contrari expressament, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària i el fet de no respondre a aquestes preguntes no implica cap minva de la qualitat dels serveis que sol·liciteu.

Teniu la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incloses en els fitxers de la UPF Barcelona School of Management, i també de les comunicacions que s'hagin fet respecte de les vostres dades, si ho sol·liciteu per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i la recepció. Per exercir els vostres drets, us podeu adreçar a la UPF Barcelona School of Management al carrer Balmes, 132-134, 08008 Barcelona (Espanya), al Departament de Màrqueting.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se us ofereixen als vostres gustos i preferències, la UPF Barcelona School of Management utilitza cookies. Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al vostre disc dur per facilitar al vostre ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. Si voleu més informació sobre l'ús de cookies, accediu a la nostra política de cookies.

.