Master of Arts in Communication Management

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Master of Arts in Communication Management s'ofereix al llarg de tres trimestres.

Durant el primer trimestre, tots els estudiants han de realitzar les assignatures obligatòries de Fundamentals of Communication Management. Al segon i tercer trimestre els estudiants han d'escollir entre diferents assignatures optatives.

Tots els participants hauran de completar un projecte final de Màster, que es desenvoluparà al llarg dels tres trimestres.

Assignatures obligatòries

Fundamentals of Communications Management

Assignatures optatives

Els participants han de triar 7 assignatures optatives d’entre totes les assignatures que s’hi ofereixen. Els participants que vulguin fer pràctiques professionals curriculars hauran de triar 5 assignatures optatives (les pràctiques professionals curriculars seran convalidades per 2 assignatures optatives). Els participants que seleccionin 3 assignatures d’una especialitat rebran un títol d’especialització (Corporate Communications o Social Media Strategies).

Caldrà que hi hagi un mínim d’estudiants matriculats a cada assignatura per poder oferir-la de manera regular.

Corporate Communications

Social Media Strategies

Other elective courses

La informació recollida en aquests documents és a títol informatiu i pot ser modificada per tal d’adaptar-se a cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà a disposició dels alumnes matriculats dins l’entorn virtual abans de l’inici de cada assignatura.

Projecte final de màster

Els participants hauran de fer un projecte final de màster sota la supervisió i la tutoria d’un mentor. El projecte final de màster podrà ser un projecte de recerca centrat en un tema específic o bé un projecte pràctic i aplicat a una organització o empresa, en el qual els participants desenvoluparan, per exemple, una anàlisi o auditoria de la comunicació en una organització o un pla estratègic de comunicació.

Tota la informació relativa al projecte final de màster està disponible aquí.

Activitats complementàries

A més de les assignatures que formen part del programa, s’ofereix als estudiants la possibilitat d’assistir a un seguit d’activitats complementàries per millorar la seva experiència i donar-los una formació millor. Les activitats següents són opcionals i estan incloses en el preu del programa:

  • Online Brush-up Courses: uns cursos preparatoris sobre temes relacionats amb l’àmbit de la comunicació que es fan abans de començar les classes.
  • Spanish Course: 3 hores per setmana, durant el primer trimestre, al servei Idiomes UPF.
  • Programa de Desenvolupament Professional: unes sessions i activitats relacionades amb el desenvolupament professional dels participants en què aprendran a millorar el seu CV, a més de desenvolupar altres habilitats necessàries per connectar amb empreses i navegar amb èxit pel mercat laboral. Més informació al Servei de carreres professionals de la UPF Barcelona School of Management.

 *La informació relativa al pla d’estudis podrà modificar-se.

Titulació acadèmica

Els participants que acabin tot el programa rebran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Comunicació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.