Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Metodologia

La docència s'estructura en continguts tant teòrics i conceptuals com aplicats. Les classes s'imparteixen en dues setmanes al mes. El programa facilita la participació activa en la pròpia formació, tot estimulant l'adaptació del programa a les necessitats individuals.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la correcta evolució.

Avaluació

L'avaluació dels participants es fa a través d'exàmens, presentacions o treballs de recerca.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.