Màster en Tècniques de Reproducció Assistida Humana

Sortides professionals

Aproximadament 50 milions de parelles a tot el món experimenten infertilitat. Aquest fet és degut a diversos canvis socials i professionals com ara l’augment del nombre de dones treballadores, el retard de la maternitat/paternitat, la migració de les zones rurals a les ciutats, l’obesitat i l’augment de la infertilitat masculina, entre d’altres. S’estima que el mercat de la fecundació in vitro superarà els 36 mil milions de dòlars el 2026. 

Actualment, l’onada d’innovació fa pressió sobre la indústria, que preveu una falta de professionals amb la formació adequada durant els pròxims anys. Considerem que els graduats d’aquest Màster tindran moltes oportunitats en la indústria de les TRA i podran accedir a llocs de treball de pràctica clínica, de laboratoris d’embriologia i de recerca:

  • Embriòleg/òloga en clíniques de reproducció
  • Científic/a d’embriologia en empreses de serveis de TRA
  • Científic/a de recerca en centres d’investigació, hospitals o universitats
  • Metge/essa de reproducció en clíniques de reproducció o en hospitals. 
  • Terapeuta de pacients en atenció reproductiva
.