Màster en Traducció Literària i Audiovisual

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

La descripció de cada taller la trobaràs en aquest enllaç

Introducció. Seminaris obligatoris

Seminaris literaris

 • Tècniques d’investigació per a la traducció
 • Recursos estilístics i retòrics aplicats a la traducció
 •  Història de la traducció 

Seminaris audiovisuals

 • Teoritzar la traducció audiovisual
 • La traducció audiovisual: el doblatge i la subtitulació
 • Introducció a la indústria dels videojocs i la seva localització
 • La traducció dels textos musicals
 • La subtitulació de cinema de fantasia i infantil

Seminaris d’aspectes jurídics i professionals

 • La Llei de Propietat Intel·lectual i altres aspectes jurídics
 • El procés editorial i aspectes professionals de la traducció

Tallers obligatoris

Tallers obligatoris de traducció literària

 • Taller 1: Trad. anglès-castellà. Traduir per a la indústria
 • Taller 2: Trad. anglès-castellà. Narrativa contemporania
 • Taller 3: Redacció i correcció d’estil en castellà
 • Taller 4: Lectura i escriptura en castellà

Tallers obligatoris de traducció audiovisual

 • Taller 1: Introducció a la traducció per al doblatge
 • Taller 2: Introducció al subtitulat interlingüístic
 • Taller 3: Tècniques i estratègies de traducció per al doblatge
 • Taller 4: Estils, tècniques i software de subtitulació

Tallers optatius

Tallers optatius de traducció literària (a escollir-ne 3)

 • Taller 1: Lectura i traducció francès-castellà
 • Taller 2: Traducció d’altres llengües (2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies):
  • T2a: Traducció italià-castellà
  • T2b: Traducció alemany-castellà
 • Taller 3: Traducció anglès-català i traducció català-castellà-català
 • Taller 4: Lectura en anglès
 • Taller 5: Traducció global, castellà-anglès
 • Taller 6: Traducció de diferents gèneres literaris (2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies):

  • T6a: Traducció de poesia i teatre
  • T6b: Traducció de novel·la gràfica i còmic

Tallers optatius de traducció audiovisual (a escollir-ne 3)

 • Taller 1: L'estudi de doblatge i les veus de la traducció
 • Taller 2: Innovació (2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies):
  • T2a: Innovacions en traducció per al doblatge
  • T2b: Innovacions en la subtitulació
  • Taller 3: La subtitulació segons els mitjans de comunicació
 • Taller 4: Mitjans de traducció audiovisual: la traducció segons l'ajust
 • Taller 5: Introducció a l'accessibilitat audiovisual. Subtitulació accessible / Audiodescripció
 • Taller 6: Traducció de diversos gèneres audiovisuals (2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies):
  • T6a: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual
  • T6b: Traducció de videojocs

Els tallers es faran si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta. L'elecció dels tallers es farà per ordre de matrícula, ja que en alguns casos hi ha un nombre màxim de participants.

Treball final de màster
Des de l'inici del programa i fins al seu acabament, els participants desenvoluparan un projecte individual sota la direcció i la guia d'un professor mentor.

Mòdul UPF Barcelona School of Management Inside

Aquest mòdul aborda les competències clau que els professionals del futur necessiten per tenir èxit en qualsevol camp i per respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.

 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva. 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Traducció Literària i Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.