Màster en Màrqueting Farmacèutic

Metodologia

Totes les sessions lectives del Màster en Màrqueting Farmacèutic inclouen discussió, casos reals i exercicis pràctics. A més, els participants tenen l'oportunitat de desenvolupar una tesina al llarg del curs, que es treballa en grup i amb la tutela d'un professor.

El programa disposa d'un professorat format íntegrament per representants del sector farmacèutic amb experiència del dia a dia en les matèries impartides.

Avaluació

L'avaluació dels participants es basa en un triple vessant:

  • Tesines: realització i defensa pública d'una tesina en grup.
  • Treballs individuals: desenvolupament individual d'exercicis sobre diversos mòduls del programa.
  • Assistència: es requereix un nivell elevat d'assistència a les sessions lectives del curs.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.