Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Metodologia

La formació del Màster, que va ser pioner per les seves característiques quan va néixer ara fa 25 anys, ha estat sempre encaminada a una capacitació professional en tots els àmbits de la comunicació científica: periodisme, comunicació corporativa i museologia. Cada curs adapta i actualitza el programa en funció de l’evolució que experimenten aquests sectors, en paral·lel al de les mateixes ciències. Les dades més bones són precisament les sortides laborals que han tingut els participants tots aquests anys i que s’han anat adaptant alhora a l’evolució del model social i a la situació econòmica del país.

Pel fet d’ésser un màster eminentment professional, permet introduir programes, recerques i activitats molt vinculats amb les necessitats i preocupacions professionals, socials i culturals de la societat i, naturalment, de les empreses i les institucions politicoadministratives de la nostra època. L’objectiu fonamental és la formació d’experts en la mediació entre la ciència/tecnologia i la societat. A aquest efecte, el Màster ofereix una gran interdisciplinarietat (professorat i alumnat), un equilibri entre la teoria i la pràctica i una dinàmica de grup singular. A més, per mitjà de l’elaboració d’un projecte individual de màster, els alumnes tenen l’oportunitat de crear un producte final a la seva elecció que integri de manera coherent els coneixements adquirits a través del programa.

Cal assenyalar que el 70% dels alumnes que han cursat el Màster són científics o científiques (en totes les facetes). L’altre 30% prové del món de les ciències socials (periodistes, comunicadors, especialistes en màrqueting, sociòlegs, lingüistes i filòsofs). Aquesta composició interdisciplinària del grup es potencia amb el contacte directe amb un professorat format sobretot per professionals en actiu que representen els diversos sectors de la comunicació científica. Aquest contacte possibilita alhora una notable inserció laboral.
En suma: un ambient de treball intens i excel·lent que es perllonga fora de les classes i que, en molts casos, fins i tot va més enllà del mateix Màster.

L'experiència Challenge

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.