Màster Online en Direcció de Màrqueting Digital

Metodologia

El propòsit últim del model de treball del màster en la seva modalitat no presencial és acompanyar a cada participant de manera permanent al llarg del programa i de forma completament personalitzada. Es pretén doncs que la impartició en remot no sigui obstacle per a la proximitat personal amb docents i participants. Per a això, es combinen diverses metodologies docents:

Flipped classroom col·laborativa

En la metodologia flipped classroom, les tasques s'inverteixen: cada participant ha de revisar els materials (lectura de documents, visionat de vídeos i consulta de fonts complementàries) per endavant i “fora de classe”. A vegades, també haurà de treballar-los colaborativamente amb altres participants, per a després participar en l'anàlisi i resolució col·lectiva d'exercicis, així com la seva presentació en les sessions lectives. L'objectiu és fomentar la participació i una involucració superior mitjançant el pensament crític, el foment del treball col·laboratiu i la creativitat, en lloc de l'observació passiva de coneixements bàsics.

Sessions lectives en streaming

Les sessions lectives s'impartiran a través de plataformes webinar i meeting, que tindran com a missió fomentar el debat entre el col·lectiu de participants, a partir de la posada en comú dels exercicis preparats prèviament. En aquestes sessions, el professorat assumeix un rol de facilitació de la dinàmica d'aprenentatge i aprofundeix en els continguts oportuns. Així mateix, els treballs avaluables de cada assignatura seran presentats en les sessions lectives corresponents.

Tutorització pedagògica

Les assignatures comptaran amb la funció de tutoria pedagògica a càrrec de docents concrets, als qui es podrà consultar qualsevol qüestió relativa als continguts acadèmics. La funció d'aquests tutors serà la de resoldre directament els dubtes que sorgeixin sobre algun contingut o bé redirigir al participant a algun altre membre del cos docent.

Projecte individual (TFM)

Al llarg del programa es treballa en un repte professional propi, un projecte que cada participant definirà des de l'inici. Aquest projecte es desenvoluparà sota la guia i supervisió d'un mentor que l'ajudarà a aplicar els coneixements adquirits durant el màster:

• Ha de donar resposta a un repte real, desenvolupant el pla de màrqueting digital d'un projecte, que connecti amb els seus interessos professionals (vinculat a l'empresa on treballa o a una iniciativa emprenedora pròpia).
• En el seu desenvolupament han d'aplicar-se tots els continguts clau del programa.
• Permet desenvolupar aptituds d'anàlisis i de diagnòstic i formular propostes viables per a la seva implementació.
• Es desenvolupa amb un seguiment mensual basat en presentacions periòdiques dels continguts en les diverses fites del projecte.

Mentorización del projecte individual

El programa incorpora un equip de mentors, tots ells professionals del sector del màrqueting digital i Alumni del màster. Cada participant té assignat un mentor des del primer dia del projecte a desenvolupar fins a l'últim dia del màster. Les funcions del mentor són les següents:

• Actuar com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
• Ajudar el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.
• Proporcionar suport emocional al llarg del programa.

Competències de Desenvolupament Professional

La UPF Barcelona School of Management ha identificat un conjunt de competències clau que afavoreixen el desenvolupament professional dels participants: lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom. Aquestes competències es treballen de manera personalitzada després que cada participant realitzi un test d'Intel·ligència Emocional (EQ-i), on s'identifiquen els seus punts forts a potenciar i les habilitats que necessita millorar.

Coaching individualitzat


Al llarg del curs, cada participant pot sol·licitar sessions personalitzades de coaching amb la Direcció Acadèmica del programa i amb la persona responsable del mateix en el departament de Carreras Profesionales.

Avaluació

L'avaluació del progrés de cada participant es realitza de manera contínua al llarg del programa i té en compte els següents aspectes:

• Exercicis previs a les sessions lectives (acte/coavaluació).
• Exercicis corresponents a cadascuna de les assignatures.
• Projecte individual: memòria del TFM i les seves exposicions en fites mensuals i defensa final.
• Avaluació del progrés d'aprenentatge (mentor).
• Es requereix una assistència obligatòria mínima del 80% de les sessions lectives.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.