Màster Online en Direcció de Màrqueting Digital

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
29 setembre 2020 (per confirmar)
Fi de programa:
02 juliol 2021 (per confirmar)
Tipus de programa:
Màster propi
Crèdits ECTS:
60
Modalitat:
Online
Preu:
8.750€
Pràctiques:
Extracurriculars

El Màster Online  en Direcció de Màrqueting Digital proporciona els fonaments teòrics i pràctics per a aquells professionals que vulguin desenvolupar-se en l'àmbit del management del màrqueting digital, així com per als qui prefereixin fer-ho en alguna de les seves múltiples especialitats. Per a això, en el seu programa s'equilibren les competències conceptuals i estratègiques i les habilitats pràctiques i instrumentals. Aquesta combinació entre el conceptual i l'instrumental, capacita al participant per al seu desenvolupament professional en el sector, permetent-li adaptar-se a l'accelerat ritme de canvis al qual aquest es troba constantment sotmès. Amb això es pretén convertir als qui ho cursen en professionals competents tant en el management com en l'execució del màrqueting digital i la seva dimensió tècnic-tecnològica associada.

La metodologia docent del Màster en Direcció de Màrqueting Digital té una filosofia “learner-centric”, en la qual cada participant està en el centre del procés d'aprenentatge. El programa es desenvolupa en manera no presencial amb dues o tres sessions lectives impartides cada setmana en streaming (webinars) pel professorat de cada assignatura. Aquest model de treball pretén doncs facilitar una permanent interacció amb docents i resta de participants, així com proporcionar un acompanyament personalitzat al llarg de tot el màster. Aquesta personalització s'estableix en funció de cinc dimensions: coneixements inicials, interessos professionals, habilitats a desenvolupar, estil d'aprenentatge i potencial del participant. L'element vertebrador d'aquest procés d'aprenentatge personalitzat és un projecte individual --lliurement seleccionat per cada participant- que s'elabora al llarg del programa sota la guia i supervisió d'un mentor o mentora.

Situat pel rànquing EDUNIVERSAL entre els 15 millors màsters de la seva especialitat a nivell internacional i 2n millor màster a nivell nacional, el Màster en Direcció de Màrqueting Digital està dirigit a professionals del Màrqueting de tota mena d'organitzacions: empreses multinacionals, PIMES o iniciatives emprenedores (start-ups).

Aquest és un màster amb esperit emprenedor i pretén trobar també aquest esperit en els seus participants. Per a això, els principals criteris d'admissió tenen a veure amb el propòsit, actituds i valors de cada persona i no necessàriament amb la seva edat, historial acadèmic o experiència laboral.

Pots escollir com finançar els teus estudis consultant el nostre simulador i rebre resposta en menys de 24h. També pots consultar els préstecs bancaris especials disponibles pels participants de la UPF Barcelona School of Management.

>

Per què aquest programa?

1. Perquè proporciona un enfocament pragmàtic d'orientació al negoci, centrat en el Client i construït sobre els 6 pilars clau del màrqueting digital: Dades, Estratègia, Continguts, Canales, Analítica i Tecnologia.

2. Perquè combina una sòlida base conceptual amb la capacitació en l'ús pràctic de les eines bàsiques del màrqueting digital (Google Analytics & Data Studio, Google Ads, Facebook Ads, etc).

3. Perquè permet aplicar tots els continguts acadèmics del programa al TFM, un projecte individual lliurement triat per cada participant, en el qual es desenvolupa un pla de màrqueting digital complet per a una empresa existent o una iniciativa emprenedora pròpia.

4. Perquè el seu equip docent està format per professionals del sector (Alumni del màster, en la seva majoria), la qual cosa no sols garanteix un enfocament pràctic dels continguts acadèmics sinó també la seva permanent actualització.

5. Perquè ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses i organitzacions líders com Nestlé, Ogilvy, RocaSalvatella, Seat, FC Barcelona o Sanofi, entre altres.

6. Perquè desenvolupa les habilitats digitals i les competències de desenvolupament professional de cada participant, donant-li suport amb coaching individualitzat.

Objectius

El programa està pensat perquè cada participant aconsegueixi aconseguir sis objectius essencials:

• Incorporar una visió del màrqueting amb el focus posat en el Client, no en el producte.

• Incorporar una visió de negoci en funció de la qual poder desenvolupar la planificació estratègica de la marca i les estratègies relacionals de captació i fidelització de clients, amb la mirada posada en el ROI dels seus plans d'acció.

• Incorporar els fonaments d'un màrqueting basat en dades (data-driven màrqueting) que permetin saber com obtenir-los i explotar-los rendiblement, d'acord amb el marc legislatiu vigent (GDPR).

• Incorporar els coneixements clau per a la definició i posada en marxa dels canals digitals propis, així com per a la planificació i gestió de campanyes de comunicació, fent especial èmfasi en un ús integrat dels canals digitals i en la creativitat mobilitzadora dels seus continguts.

• Incorporar els coneixements tècnics per a desenvolupar adequadament una política sistemàtica de mesurament del comportament dels usuaris, tant en canals com en campanyes.

• Incorporar una sensibilitat tecnològica que permeti una interlocució efectiva amb els diferents especialistes tècnics, imprescindibles per a la implementació de les activitats de màrqueting digital.

A qui va dirigit

El Màster en Direcció de Màrqueting Digital es dirigeix a professionals del màrqueting que vulguin incorporar els coneixements propis del màrqueting relacional i de l'ús dels mitjans i eines digitals. Així mateix, és una oportunitat de desenvolupament per a professionals emprenedors que tenen el propòsit de crear o desenvolupar el seu propi projecte emprenedor

Segueix-nos

Blog del Màster en Direcció de Màrqueting Digital

Twitter del Màster en Direcció de Màrqueting Digital

.