Instal·lacions i equipaments esportius

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
05 octubre 2020 (per confirmar)
Fi de programa:
01 novembre 2020
Crèdits ECTS:
5
Modalitat:
Online
Preu:
600€

Com optimitzar la creació i gestió d'instal·lacions i equipaments esportius?

L'entramat d'instal·lacions i equipaments que avui dia alberguen activitats i esdeveniments esportius és cada vegada més ampli. Pavellons, piscines, camps de golf, circuits, gimnasos… Tots ells formen part del nostre entorn més pròxim.

És necessari conèixer les fases que formen part de la posada en marxa d'una instal·lació esportiva, des de la fase inicial de planificació i estudi de viabilitat, fins al seu disseny, construcció, implantació, obertura i gestió.

La professionalització de la gestió del dia a dia d'un equipament esportiu, és clau per a aconseguir instal·lacions de qualitat, rendibles i eficients.

Què t’aportarà?

  • Conèixer les fases de creació d'una instal·lació esportiva.
  • Estudiar la viabilitat d'un projecte i la seva adequació al mercat.
  • Remarcar la importància del disseny i construcció eficient, enfocada al client i al servei que oferim.
  • Establir els procediments òptims en la fase d'obertura.
  • Conèixer com es gestionen els departaments que formen part de l'equipament.
  • Justificar els recursos claus per a dur a terme una bona gestió d'instal·lacions.

Continguts

  1. Planificació de la viabilitat d'una instal·lació esportiva.
  2. Disseny, construcció i obertura d'una instal·lació esportiva.
  3. Gestió i avaluació d'una instal·lació esportiva.

Metodologia

Digital. L'avaluació es realitzarà mitjançant activitats avaluatives durant el programa i un test final.

A qui va dirigit?

Professionals que dirigeixen o treballen en un departament relacionat amb instal·lacions esportives, així com professionals pretenguin treballar en aquest àmbit.

Direcció Acadèmica

Carles Murillo, Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Director del Centre d'Estudis UPF Sports_*Lab i director de l'Observatori de les Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA) de la UPF.

>
.