Transformació de la gestió dels recursos humans i noves capacitats institucionals del sector públic

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
25 agost 2021 (per confirmar)
Fi de classes
07 octubre 2021 (per confirmar)
Fi de programa:
05 octubre 2021 (per confirmar)
Crèdits ECTS:
7
Modalitat:
Online
Preu:
500€

Una institució val el que valen les persones que treballen en ella? Quina és la millor metodologia per a gestionar el talent en l'administració pública?

Els diversos sistemes de govern i gestió pública estan experimentant una important evolució. L'objectiu principal és aconseguir una millora en l'eficiència i l'eficàcia de les polítiques i de la seva gestió. Tot això, es fa possible si les persones que desenvolupen els projectes institucionals tenen les condicions necessàries per a desenvolupar tot el seu talent.

La gestió del talent de les administracions públiques és un eix estratègic per a l'èxit dels projectes polític-socials que es desenvolupen en elles. D'aquesta manera, la promoció del desenvolupament social sostenible i territorialment integrat tindrà majors garanties d'èxit.

Què t’aportarà?

Conèixer la gestió de dinàmiques de xarxes en el context llatinoamericà.

Identificació dels actors involucrats en la política pública i anàlisi de les seves posicions

Adquirir la capacitat de gestionar organitzacions de manera eficaç desenvolupant habilitats i aplicant coneixements relatius a la direcció, control i gestió dels recursos humans en les institucions.

Ser capaç d'impulsar programes i actuacions públiques per a la millora social.

Continguts

Centrats en els diferents paràmetres de les polítiques de recursos humans en les Administracions Públiques. Després d'una introducció sobre el marc teòric neoinstitucionalista, s'abasta l'anàlisi dels subsistemes de reclutament, carrera, formació i avaluació de l'acompliment en l'àmbit públic:

  1. Anàlisi neoinstitucional de la gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
  2. Gestió dels recursos humans I: Introducció al model de funció pública professionalitzat i gestió de personal versus gestió de persones.
  3. Gestió de recursos humans II: Els subsistemes de reclutament i selecció, formació, carrera i compensació. Planificació, direcció i avaluació del sistema de gestió.
  4. Gestió de recursos humans III: Transformant el sistema: l'avaluació del rendiment i el model de gestió per competències professionals.

Metodologia

Digital i amb enfocament pràctic. L'avaluació es realitzarà mitjançant activitats avaluatives durant el programa i un test final.

A qui va dirigit?

Professionals del camp de l'administració pública a Llatinoamèrica que vulguin ampliar coneixements en l'àmbit dels Recursos Humans i la Gestió del Talent en les administracions Públiques llatinoamericanes.

Direcció Acadèmica

Carles Ramió, Catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Especialista en gestió d'institucions públiques a Espanya i Amèrica Llatina. Membre del Comitè Científic GIGAPP.

>
.