Gestió Pressupostària i Control

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
16 juny 2021
Fi de programa:
20 juliol 2021
Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
300€

Quines són les claus per a una bona gestió dels pressupostos i un correcte control d'aquests?

Ser capaç d'utilitzar i interpretar totes les eines disponibles actualment, et permetrà controlar els recursos financers i no financers de l'empresa, així com ser conscient de les dificultats de la implantació d'un sistema pressupostari i de control de la seva gestió. Per a això es fa necessari conèixer les tècniques d'elaboració de pressupostos i implantacions de sistemes de control.

¿Què t’aportarà?

Formular i implementar pressupostos, sistemes de control i quadres de comandament integrals.

Realitzar el control de gestió de la companyia i seleccionar indicadors per a aconseguir els seus objectius.

Resoldre problemes de conflictes personals o interessos empresarials.

Continguts

 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Costos estàndard i models d'anàlisis de desviacions.
 • Implantació pràctica de models de control pressupostari.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos.
 • Models de gestió pressupostària de les empreses d'alt creixement per sectors.
 • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control.
 • Selecció d'indicadors monetaris i no monetaris.
 • Disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral).
 • Aspectes humans del control de gestió.
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control de gestió i evolució previsible del control en les organitzacions.
 • Models de control de gestió en empreses d'alt creixement.
 • Disseny de sistemes de control que minimitzen els efectes perversos del control de gestió. Estudi de casos d'empreses reeixides i d'empreses fracassades.

Metodologia

Digital. Es posa a la disposició del participant un material didàctic, eBooks de referència, casos pràctics, vídeos específics elaborats per professors UPF, i uns altres possibles materials complementaris (articles, notícies, etc.). L'avaluació es realitza mitjançant test final i activitats avaluatives (cas i test).

¿A qui va dirigit?

Professionals interessats en la gestió interna de l'empresa que vulguin conèixer, actualitzar-se i aprofundir en les diferents eines per al control de variables financeres i no financeres, i prendre decisions sobre la base d'elles. Controllers, directors financers, comptables, consultors, etc.

Direcció Acadèmica

Jordi Falguera. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses UPF.
Director de Executive MBA de la UPF-BSM i Professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF.

Quico Marín. Doctor en Economia i Empresa per la Universitat Rovira i Virgili (URV), Màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (UPF), i llicenciat en Economia i Administració i Direcció d'Empreses (UPF).

>
.