Windows 10

Obrir Configuració de xarxa i Internet de la barra de tasques:

S'obrirà la pantalla de configuració i seleccionarem "Wi-Fi".

A la següent pantalla seleccionarem Administrar xarxes conegudes.

Afegirem una nova xarxa.

Nom de xarxa eduroam i tipus de seguretat AES WPA2-Enterprise. En introduir aquestes dades la pantalla s'ampliarà amb opcions extra.

En aquestes opcions extra seleccionarem EAP-TTLS i contrasenya no xifrada (PAP).

Guardem la configuració i tanquem la finestra de configuració.

Ara ja podem connectar la xarxa eduroam seleccionant-la i prement en connectar:

Un cop realitzada aquesta acció ens sol·licitarà usuari i contrasenya:

Aquest usuari és un usuari personal del tipus PC1234567@bsm.upf.edu i una contrasenya associada a aquest.

Un cop introduïts usuari i contrasenya, si aquests són vàlids ens preguntarà si esperàvem trobar aquesta xarxa en la ubicació on ens trobem, premerem connectar si la contestació a aquesta pregunta és "sí".

Un cop realitzat això ja tindrem connectada la xarxa Wi-Fi eduroam en Windows 10.

.