Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

Pràctiques professionals

El Doble Màster Universitari en Advocacia i Dret Penal Econòmic i Compliance inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques:

  • Forma part dels continguts acadèmics del programa. És una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.
  • És de realització obligatòria. Consulta al teu gestor de pràctiques si tens la possibilitat de reconèixer-les amb la teva experiència professional prèvia.
  • Són supervisades pel Servei de Carreres Professionals. T'assignarem un gestor de pràctiques que t'assessorarà, proposarà ofertes, gestionarà el teu conveni i serà la teva persona de contacte al llarg de les teves pràctiques. Recorda que el responsable darrer del procés de selecció són les empreses i organitzacions mateixes.

Per superar el programa, cada estudiant ha de fer un període de pràctiques amb un valor de 30 ECTS. Les pràctiques seran a jornada completa i tindran lloc entre els mesos de juny i novembre als bufets, les empreses i les institucions que col·laboren amb el programa. L'estada serà tutelada per un advocat amb experiència amb la supervisió d'un equip de tutors i tindrà com a objectius que l'estudiant pugui:

  1. Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.
  2. Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat.
  3. Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la professió.
  4. Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, i també sobre els instruments per gestionar-les.
  5. En general, desenvolupar les competències i les habilitats necessàries per exercir la professió d'advocat. No formen part dels continguts acadèmics del màster o postgrau. Es consideren un complement a les sessions lectives.
.