Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

Metodologia

El programa combina teoria i pràctica amb un mètode molt participatiu. L'objectiu docent és aprofundir en els marcs conceptuals i metodològics, per entendre i analitzar el nou Dret Penal Econòmic i, particularment, el fenomen del Compliance penal, que actualment té una rellevància extraordinària en el món de l'advocacia.

Tutorització i seguiment 

Al llarg del programa, l'equip de direcció acadèmica farà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar que evoluciona correctament.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.