Disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
17 febrer 2021
Fi de classes
13 abril 2021
Fi de programa:
30 març 2021
Crèdits ECTS:
8
Modalitat:
Online
Preu:
900€

Sabries crear polítiques públiques, comunicar-les correctament i avaluar-les per a corregir les desviacions?

És necessari adquirir les habilitats i les eines necessàries per a donar resposta a les necessitats socials actuals relacionades amb els diversos àmbits de les polítiques públiques actuals: seguretat social, ocupació i mercat de treball, sanitat i salut pública, educació, serveis socials, serveis de suport a les famílies, habitatge, medi ambient, prevenció de l'exclusió social, etc.

D'aquesta manera es pot analitzar els principals problemes socials existents en qualsevol país, definir les vulnerabilitats en els diferents sectors socials de la població i proposar polítiques públiques que creïn societats més justes, amb un ple desenvolupament dels drets humans, civils, laborals i democràtics.

Què t’aportarà?

  • Conèixer les tècniques de disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques
  • Desenvolupar les habilitats necessàries per a poder analitzar els processos d'acció pública i proposar estratègies de canvi i millora.
  • Analitzar els diferents elements essencials en el disseny de polítiques i de sistemes de prestació de serveis.
  • Conèixer les estratègies de comunicació i gestió de xarxes en l'àmbit públic
  • Comprendre les diferents metodologies d'anàlisi social que serveixen per a l'avaluació de les polítiques públiques.

Continguts

  1. Enfocament analític d'Anàlisi de Polítiques Públiques en les ciències polítiques.
  2. El disseny i la implementació de les polítiques públiques a través de la presentació dels serveis públics.
  3. Xarxes d'actors, participació i estratègies comunicatives en les polítiques públiques.
  4. Mètodes d'avaluació i anàlisi social en les polítiques Públiques.

Metodologia

Digital. L'avaluació es realitzarà mitjançant activitats avaluatives durant el programa i un test final.

A qui va dirigit?

Professionals del món de l'administració pública que vulguin aprofundir en els coneixements per a diagnosticar necessitats de l'entorn mitjançant l'anàlisi del context i l'ús de tècniques i instruments per al desenvolupament de polítiques públiques que responguin a les demandes que es plantegen i vulguin Avaluar els projectes mitjançant la definició d'indicadors d'avaluació i de qualitat de programes i polítiques públiques per a orientar propostes de millora.

Direcció Acadèmica

Carles Ramió, Catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Especialista en gestió d'institucions públiques a Espanya i Amèrica Llatina. Membre del Comitè Científic GIGAPP.

>
.