Curs d'especialització en Direcció Internacional de RH

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
10 març 2021
Fi de programa:
30 març 2021
Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
300€

Estàs preparat per a afrontar el repte de la gestió internacional del talent?

La globalització dels mercats suposa la mobilitat de productes, capitals i també de persones. La incursió d'una empresa en l'exterior implica la presència dels seus directius i empleats en aquests mercats, i una relació professional amb clients i proveïdors de diversos països.

Cal estar preparat des d'un punt de vista tècnic i cultural per a afrontar una negociació (comercial, contractual, etc.) amb professionals d'altres països i cultures.

Una empresa d'àmbit internacional ha d'estar preparada en tots els seus àmbits d'actuació, especialment els seus directius i empleats. Per això, els departaments de personal de les empreses internacionals han de definir estratègies alineades amb l'estratègia general de l'empresa per a aconseguir amb èxit els propòsits de la seva expansió internacional.

Què t’aportarà?

Tenir una visió global de la importància de l'estratègia del departament de recursos humans d'acord amb l'estratègia general de l'empresa.

Conèixer els tipus d'incentius i compensacions utilitzats per les organitzacions per a captar i motivar els recursos humans necessaris.

Identificar els objectius, reptes i riscos relacionats amb la planificació del departament de recursos humans en l'empresa internacional.

Esbossar les qüestions generals necessàries per a la gestió d'expatriats.

Identificar els diferents enfocaments per a la posada en marxa de la política d'expatriats.

Definir un procés de desenvolupament de directius en l'empresa internacional.

Avaluar els resultats del capital humà de l'empresa i emprendre canvis per a fer-los més eficients.

Continguts

1. ESTRATÈGIA DE RECURSOS HUMANS

  • La política de recursos humans en l'empresa internacional
  • Estructura organitzativa del departament de recursos humans
  • Polítiques de contractació
  • Gestió de persones en el departament de vendes.
  • Captació de talent

2. POLITICA D'EXPATRIATS

  • La mobilitat dels directius i emprats
  • Procés de desenvolupament d'executius en l'empresa internacional
  • Avaluació dels recursos humans.
  • Política retributiva.

Metodologia

Digital, basada en la lectura de documents, així com altres recursos docents. L'avaluació es duu a terme mitjançant una activitat pràctica i la realització d'un exercici tipus test.

A qui va dirigit?

Professionals interessats en la gestió dels recursos humans en una empresa d'àmbit internacional, ja sigui en la definició de la seva estratègia com en la gestió de persones.

Titulats universitaris interessats en el comerç internacional.

Direcció Acadèmica

Carles Murillo, catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF. Director del Màster en Negocis Internacionals i director de l'Observatori de Relacions amb Amèrica Llatina (ORLA-UPF). És expert en temes de comerç internacional i competitivitat d'empresa.

Manuel Cienfuegos, catedrático (acr.) de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, co-director del Máster Universitario en Negocios Internacionales. Es experto en temas de Unión Europea e integración regional.

>
.