Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social i Corporativa (RSC)

Sortides professionals

Departaments d'empreses que requereixin incorporar aquestes funcions, com per exemple, comunicació , recursos humans o compliance.
Consultors i professionals en RSC per a empreses.
Responsables d'àrea, personal tècnic i de coordinació de RSC.

.