Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social i Corporativa (RSC)

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatura I. Introducció: aspectes bàsics (3 ECTS –20 hores lectives)

 • Introducció: Aspectes bàsics i exemples d’aplicació (casos d’empreses) en diferents àmbits i sectors.
 • Conceptes bàsics d’ètica. El relativisme.
 • La Responsabilitat Social Corporativa (RSC): definició, evolució, tendències i dimensions d’aplicació: interna i externa.
 • La RSC i la seva relació amb altres conceptes (sostenibilitat, valor compartit, economia verda, economia circular, compliance, economia del bé comú, etc.).
 • Sessió pràctica amb empreses i organitzacions.

 

Assignatura II. La gestió de la responsabilitat social (4 ECTS –26 hores lectives)

 • Grups d’interès interns i externs (definició i relació amb les organitzacions).
 • Els diferents àmbits de gestió de la RSC en les organitzacions i en les seves activitats: Bon govern i gestió ètica; econòmica; social i laboral i mediambiental.
 • Codis ètics i altres protocols. Codis de conducta: concepte, verificació i seguiment.
 • Sistemes certificats de gestió dels àmbits de la RSC (SA8000, ISO 14000, etc.).  Altres guies i recomanacions d’aplicació (ISO26000, etc.).
 • Sessió pràctica amb empreses i organitzacions.

 

Assignatura III. Iniciatives internacionals. Comunicació de les polítiques de sostenibilitat. El reporting (3 ECTS – 20 hores lectives)

 • Marc internacional general: normativa i legislació relacionada amb els diferents àmbits de la sostenibilitat.
 • Marc internacional: fites, organitzacions i iniciatives en els diferents àmbits de sostenibilitat: laboral, mediambiental, drets humans, etc. (Organització internacional del treball, OCDE, Global Compact, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, etc.).
 • Altres marcs i iniciatives específiques: Change management (Theory Change, Teory U), valor social integrat, economia del bé comú, etc.
 • Reporting i la seva verificació en funció de les característiques de l’organització (sector, dimensió, compromisos, etc.): Global reporting initiative (GRI), Comunication on Progress (COP), Integrated Reporting (IR), etc.
 • Sessió pràctica amb empreses i organitzacions.

 

Assignatura IV. Altres aspectes relacionats. L’acció social (3 ECTS – 22 hores lectives)

 • Iniciatives d’economia alternativa: cooperativisme, comerç just, banca ètica i microcrèdits, agricultura ecològica i de proximitat, negocis en la base de la piràmide, etc.).
 • Fons d’inversió solidaris i índex borsaris sostenibles.
 • La acció social i la filantropia. El voluntariat.
 • Sessió pràctica amb empreses i organitzacions. 

Titulació acadèmica

Curs de Postgrau de Gestió de la Responsabilitat Social expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.