Postgrau en Selecció Avaluació i Conservació del Potencial Humà

Sortides professionals

La participació i aprofitament d'aquest programa permetrà els assistents estendre els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar professionalment, entre d'altres, les responsabilitats següents:

  • Responsable de selecció
  • Responsable d'avaluació professional
  • Responsable de compensació i beneficis
  • HR Specialist
  • Tècnic en selecció entorns virtuals Web 2.0
  • Tècnic en Gestió per Competències
  • Tècnic en Assesment
  • Tècnic en entrevistes de selecció i avaluación
  • Consultor intern o extern en els àmbits relacionats
.