Postgrau en Selecció Avaluació i Conservació del Potencial Humà

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul II. Programa de postgrau de Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà.

 1. Factors professionals d'èxit a empreses en creixement. Competències associades al desenvolupament estratègic, a la missió del negoci, a la funció directiva i a la gestió dels recursos.
 2. Elecció de les persones com a factor clau de l'estratègia.
  1. Definició de perfils.
  2. La selecció per competències.
  3. Entorns virtuals de reclutament i de selecció.
  4. Social recruitment.
 3. L'entrevista de selecció.
  1. Bases per a l'objectivitat.
  2. Taller de pràctica.
 4. La selecció i l'avaluació de directius.
  1. Headhunting.
  2. Valoració del potencial directiu.
  3. Executive search i Digital employer branding.
 5. Sistemes de gestió de l'acompliment.
  1. Gestió de l'acompliment i estratègia d'empresa.
  2. Principis, rols i feed-back.
  3. L'Entrevista d'avaluació.
 6. La valoració per simulació ( Assessment Center).
  1. Requisits, logística i eines.
  2. Aplicacions pràctiques de l'assessment center.
   1. Selecció externa.
   2. Selecció interna.
   3. Altres aplicacions.
 7. Pràctiques innovadores per fidelitzar el talent.
  1. Com identificar, gestionar i conservar el talent?
  2. Models de diagnòstic i fidelització
 8. Compensació i beneficis relacionats amb la fidelització professional.
  1. Sistemes de compensació per a la conservació.
  2. Sistemes de compensació per a la incentivació.
 9. Procediments de desvinculació positius i factibles.
  1. És possible trobar alternatives innovadores?
  2. Processos d'offboarding.
  3. Recol·locació (outplacement), Antena de Empleo, etc.
  4. Gestió professional de l'acomiadament.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau en Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.