Postgrau en Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Requisits d'admissió

Titulats  superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat, o diplomats universitaris amb experiència professional. Excepcionalment, hi podran accedir professionals sense el grau acadèmic requerit en funció de la seva experiència i del lloc de treball que ocupen.

Aquells participants que no tinguin el castellà como a una de les seves llenguas maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió como a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en els que sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. 

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió
  Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
  • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
   L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.
 2. Admissió
  • Un cop completada la candidatura, s'enviarà la resolució d'admissió en un termini màxim de 20 dies.
  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació
  • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
  • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
  • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
  • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
  • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {3062}.
  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.