Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals per les que et capacita el Postgrau poden ser:

  • Controller
  • Cap de Planificació i Control
  • Auditor Intern
  • Analista de riscos
  • Director departament comptable/financer
  • Staff departament comptable/financer
.