Aproximació pràctica a la data science i el machine learning 

Aprendràs a crear els teus propis algoritmes predictius per fer tasques d'anàlisi de dades, aprenentatge automàtic, classificació i regressió. Coneixeràs els conceptes i les eines fonamentals per realitzar projectes de data science i complementaràs els coneixements teòrics amb laboratoris en els quals posaràs en pràctica tots els conceptes apresos.

 • Data Science
 • Machine Learning
 • Anàlisi de dades
Pròxima edició
Inici classes
07 Abril, 2021
Fi programa
28 Abril, 2021
Horari
dimecres de 15 a 19 h
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
2
Preu
1200 €

Les dades generades per la nostra societat són el petroli al segle XXI, i el seu potencial, degudament explotat, pot generar grans beneficis.  

Actualment hi ha una gran demanda de professionals i científics de dades que sàpiguen analitzar els conjunts de dades d'empreses i institucions amb l'objectiu de generar nou coneixement i posar en marxa nous projectes estratègics. 

Les empreses, des de multinacionals fins a start-ups, dediquen gran part dels seus esforços a extreure coneixement de les dades que generen per optimitzar els seus processos.

La data science respon a la necessitat d'interpretar els grans volums de dades i agrupa coneixements de diverses disciplines, com les matemàtiques, l'estadística, la computació i la visió de negoci.  

Aquest curs d'Executive Education integra totes aquestes àrees d'una manera molt pràctica, per així consolidar amb eficàcia els coneixements que et permetran desenvolupar-te professionalment al món de la ciència de dades.

Per què triar aquest programa

01

Aprèn a crear els teus propis algoritmes predictius per analitzar dades

Sabràs fer tasques d'anàlisi de dades, aprenentatge automàtic, classificació i regressió, i coneixeràs els conceptes i les eines per dur a terme projectes de data science.

02

Aprendràs practicant

Complementaràs els coneixements teòrics amb laboratoris en els quals posaràs en pràctica tots els conceptes apresos.

03

Formació Executive

Concentrada en quatre jornades a la tarda perquè obtinguis un coneixement profund de Data Science sense desatendre les teves obligacions professionals.

04

Networking d'alt nivell

Fes créixer la teva xarxa de contactes professionals amb executius de primera línia.

A qui està dirigit

El curs es dirigeix a professionals o graduats que vulguin iniciar-se en el món del Data Science per a entendre aquesta disciplina i desenvolupar projectes de dificultat mitjana.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

Aquest curs d'Executive Education Aproximació pràctica a la data science i el machine learning combina les presentacions per part del professorat amb la participació d'alumnes.

Té una orientació teoricopràctica per facilitar i amenitzar l'aprenentatge i fomentar la interacció dels participants entre ells i amb el professorat.

Introducció a la ciència de dades

Què és la data science? Flux de treball. Eines.
Exemples d'aplicació en diversos àmbits.
Práctica: empezando a analizar un conjunto de datos en Python.

Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA)

Primers passos en l'anàlisi d'un conjunt de dades: estadístiques, correlació, anàlisi gràfica de dades.
Preparació i neteja de dades.
Pràctica: EDA i neteja de dades en Python.

Aprenentatge automàtic

Introducció al machine learning: supervisat i no supervisat.
Repàs dels algoritmes més utilitzats per a classificació i regressió.
Pràctica: entrenant algoritmes d'aprenentatge automàtic en Python.

Hands-on Data Science

Pràctica: Desenvolupament i presentació d'un nou projecte complet de data science en Python.

Titulació que s'obté

En superar el curs d'Executive Education d'Aproximació pràctica a la data science i el machine learning, rebràs un certificat oficial de la UPF Barcelona School of Management, que compta amb el prestigi de la Universitat Pompeu Fabra, la universitat número 1 a Espanya i la primera a Iberoamèrica (rànquing Times Higher Education 2020).

Professorat

Direcció acadèmica

Ana Maria Freire Veiga

Postdoctoral Contract UPF-BSM
 

Metodologia

Els cursos d'Executive Education combinen continguts fonamentals per a qualsevol professional que exerceixi o desitgi exercir una funció directiva, amb activitats per posar en pràctica els coneixements adquirits.

01.

Aprenentatge col·laboratiu i estudi de casos reals

La diversitat de perfils enriqueix l'aprenentatge a través d'una mirada compartida i interdisciplinària. A l'aula es posa en pràctica un procés d'aprenentatge integrador en el qual es potencia la participació activa de tots els alumnes en forma de diàleg i intercanvi, al voltant de la resolució dels diferents casos pràctics reals.

02.

Enfocament pràctic

El programa compta amb una base teòrica impartida pel professorat, complementada amb l'experiència pràctica dels casos reals d'empreses treballats a classe.

03.

Visió executiva

Traiem el màxim profit del temps per concentrar un aprenentatge molt valuós en molt poques hores, d'acord amb les exigències de participants en llocs de gran responsabilitat i en empreses de rellevància.

Avaluació

L'avaluació té en compte el seguiment de les sessions i els casos pràctics treballats a classe. 

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

La formació Executive Education combina continguts fonamentals per a qualsevol professional que exerceixi o desitgi exercir una funció directiva, amb activitats per posar en pràctica els coneixements adquirits.

Perfil dels estudiants

Els participants en els cursos d'Executive Education són professionals amb una trajectòria rellevant. 

La diversitat de perfils i sectors representats en la formació Executive de la UPF-BSM és un gran valor afegit de l’aprenentatge i està formada per directius, CEO, gerents, executius, emprenedors, consultors i responsables d’equip, àrea o departament.

35

Edat mitjana

10

Anys d'experiència professional mitjana

Sortides professionals

Aquest programa d'Executive Education et proporciona els coneixements necessaris per exercir funcions executives i de direcció/gerència.

 • CEO, consell d'administració o direcció general d'empreses i organitzacions de qualsevol índole.
 • Responsable d'equip o departament.
 • Consultor estratègic.
 • Llocs de direcció en qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa: màrqueting, finances, recursos humans, producció, etc.
 • Emprenedor del teu propi projecte gràcies a l'àmplia visió de negoci que t'aporta per fer-ho amb èxit.
 • Intraemprenedor: emprenedor de projectes dins de la teva organització.

Admissió i matrícula

El procés d'admissió i matrícula a aquest curs consta d'uns passos senzills.

Qui hi pot aplicar?

Els cursos d'Executive Education s'adrecen a professionals que exerceixin o vulguin exercir posicions directives i vulguin adquirir o reciclar coneixements essencials per al seu desenvolupament professional executiu.

Beques, ajudes i finançament

Ajuts i descomptes

Descomptes per a ex-alumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Descomptes per a personal UPF

 

Si ets membre o familiar d'un empleat de el grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Aproximació pràctica a la data science i el machine learning