Masterclass: La reforma del Pla General Comptable i la Llei d'Auditoria de l'any 2021

Data:
03/03/2021
Hora:
de 18:00 h a 20:00 h
LLoc:
Online
Email de contacte
executive@bsm.upf.edu

La reforma del Pla General Comptable (PGC) i la Llei d’Auditoria s’havia de dur a terme a principis del 2020. Finalment, l’aprovació definitiva s’ha realitzat el 12 de gener del 2021 afectant, sobretot, als instruments financers (a partir de la NIIF 9) i al reconeixement d’ingressos i prestacions de serveis (a partir de la NIIF 15). 

Donada la reforma, cal conèixer les diferències que s’originen entre el PGC i el PGC d’aplicació a les pimes, ja que no tots els canvis s’inclouen en la petita i mitjana empresa. A més, tot i que la reforma s’aplica des de l’1 de gener del 2021, hi ha una sèrie de normes de transició que s’apliquen prèviament. Com a exemple trobem també les memòries del 2020 que es veuen afectades per aquestes modificacions. 

Objectius

  • Conèixer els principals canvis de la reforma del PGC i la Llei d’Auditoria aprovada al gener del 2021.
  • Saber més sobre l’impacte de la NIIF 9 en instruments financers i la NIF 15 per a ingressos i prestacions de serveis.
  • Entendre les normes de transició.
  • Estar al corrent de l’impacte en les memòries.

A qui va dirigit

Responsables financers, tècnics comptables i auditors

Contiguts

  1. Introducció a la reforma del Reial Decret 1514/2007.
  2. Actualització de les normes de registre i valoración més afectades: norma de valoració núm. 9 sobre instruments financers i norma de valoració núm. 14 sobre ingressos i prestacions de serveis.
  3. Normes de transició a efectes de l’1 de gener de 2021.
  4. Informació a la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2020.
  5. Conclusions.

Professorat

Josep Lluis Boned

Josep Lluis Boned Torres. Doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona (especialitat comptabilitat i auditoria). Professor Core Faculty de la UPF Barcelona School of Management. Consultor d’empreses. Autor de diversos libres i articles. 

Preu

100 euros

Inscripció

Inscriu-te en el següent formulari

.