Masterclass: La gestió del crèdit, alternatives per afrontar la crisis de la covid-19

Data:
19/01/2021
Hora:
de 16:00 h a 20:00 h
LLoc:
Presencial amb possibilitat online
Email de contacte
executive@bsm.upf.edu

L’actual crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 suposa un gran desafiament per als gestors empresarials. Per una banda, la situació actual està exhaurint la liquiditat de les empreses, les quals s’enfronten a un escenari d’impagaments elevats. Per altra banda, l’entrada en vigor del text refós de la Llei Concursal, el passat 1 de setembre, ha incorporat importants canvis en l’actual marc jurídic, que generen gran inseguretat. Per afrontar aquesta situació, cal conèixer totes les possibilitats per gestionar la situació actual: els refinançaments, les estratègies de reducció d’impagats i el nou marc jurídic.  

Aquest curs de finances de la UPF Barcelona School of Management s’estructura, en una única sessió de quatre hores de durada, entorn de set coneixements clau: 

  • Detectar els principals senyals d’alarma anticipada d’impagaments
  • Desenvolupar una gestió assertiva i empàtica per la recuperació d’impagats
  • Descobrir els avantatges i inconvenients dels judicis monitoris i canviaris
  • Saber com funcionen els preconcursos: la comunicació de negociacions i l’acord extrajudicial de pagaments
  • Conèixer els criteris per plantejar un òptim refinançament amb la banca 
  • Saber com aconseguir l’homologació judicial dels acords amb els creditors per evitar la rescissió dels pactes
  • Conèixer el concurs de creditors abreujat: òrgans facultats, masses concursals (actives i passives) i comunicacions. 

A qui va dirigit

La masterclass, La gestió del crèdit. Alternatives per afrontar la crisi de la covid-19, dirigit a empresaris, gerents, CEO, directors financers, gestors de crèdit i membres de l’equip de vendes, respon a la necessitat d’actualització d’uns coneixements imprescindibles davant l’actual crisi de liquiditat. Una sessió que aporta la visió i les eines necessàries orientar la seva presa de decisions i fer una gestió eficient de la crisi que contribueixi a millorar la resiliència empresarial. 

Professorat

Joan Anton Ros Guasch

Joan Anton Ros Guasch
Professor de Finances, Banca i Comptabilitat de la UPF Barcelona School of Management. Doctor en Psicologia i Recursos Humans. 

Preu

200 euros.  

Inscripció

Inscriu-te en el següent formulari.

.