Advanced Management Program

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
22 gener 2021
Fi de programa:
21 maig 2021
Horari:

Divendres alterns cada 2 setmanes (de 10 a 20 hores els divendres presencials i de 9:30 a 14 hores els divendres en remot)

Modalitat:
Semipresencial
Preu:
16.000€

L’Advanced Management Program de la UPF-BSM aporta una visió única de l'evolució de l'entorn rellevant per a les empreses, necessària per a la reformulació estratègica en entorns disruptius i amb turbulències imprevisibles que fan molt difícil la planificació i completament imprescindible una visió estratègica sostenible a llarg termini.

L’Advanced Management Program està dirigit a Directors Generals o Directors de Divisió que actualment ocupin un càrrec de responsabilitat d'una unitat de negoci.

L’Advanced Management Program ha estat dissenyat a partir d'una proposta de valor única: posar la reconeguda potència de recerca interdisciplinària de la Universitat Pompeu Fabra al servei de la transferència de coneixement rellevant per a les empreses i per als qui les dirigeixen.

Aquest és un programa que va més enllà dels clàssics programes d'adquisició d'habilitats directives de les diferents àrees funcionals: se centra en la comprensió de l'entorn, la formulació estratègica, la visió empresarial i la millora de les competències directives i softskills, que són la clau de la millora dels processos de el canvi en les organitzacions.

Està impartit per professors de reconegut prestigi internacional dels diferents departaments de la Universitat Pompeu Fabra, directius d'empreses capdavanteres i reconeguts professionals que col·laboren amb la UPF-BSM aportant la seva experiència en la formulació estratègica i la gestió del canvi organitzatiu.

L’Advanced Management Program es composa de dos mòduls:

Advanced-Management-Program

Cada mòdul, que pot cursar-se separadament en edicions diferents, es desenvolupa en 8 jornades, de les quals 4 són presencials i 4 en línia de manera alterna, per a millorar la conveniència i disponibilitat dels participants:

 • Les jornades presencials ocupen tot el dia (divendres)
 • Les jornades en línia ocupen 5 hores pel matí (també divendres)

Cursar els dos mòduls dóna dret a l'obtenció del Certificat Advanced Management Program (UPF-BSM).

>

Per què aquest programa?

 • Perquè et donarà una visió única de l'evolució de la societat contemporània a escala global, de la mà dels millors especialistes i investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i la UPF-BSM.
 • Per l'aprenentatge que es realitza a través de la interacció i experiències dels participants; tots amb responsabilitats d'alta direcció. 
 • Perquè en el Mòdul d'Habilitats Directives podràs millorar les competències professionals clau per als directius del segle XXI: Lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom.
 • Perquè incorpora un model d'aprenentatge propi i avançat, segons la filosofia educativa que s'expressa en el manifest de la UPF-BSM i que basa la seva metodologia de treball en les tres dimensions que defineixen la BSM:
  • Evidence-based management: gestió empresarial que basa la presa de decisions corporatives en l'anàlisi de dades empíriques.
  • Comunicació 360º: entenem la comunicació com una competència clau en un directiu. Treballem amb tècniques de storytelling per ajudar els professionals a transmetre les seves idees amb èxit. Aprofundim i entrenem la presentació d'impacte així com la comunicació interpersonal, la marca personal i la identitat digital.
  • Compromís com a valor social: principis de gestió responsable, sostenibilitat, respecte a la diversitat, globalitat i localitat.

Objectius

Entendre l’entorn per competir (Mòdul 1 – Entorn i Estratègia)

 • Entendre l'entorn general dels negocis avui – en un món cada vegada més volàtil, incert, complex i ambigu
 • Entendre com produir serveis/productes – en un món cada vegada més insostenible
 • Entendre com funciona l'organització – en un món cada vegada més digital
 • Entendre com generar valor i beneficis – en un món cada vegada més globalitzat

Desenvolupar les competències de lideratge i d’impulsor del canvi (Mòdul 2 – Habilitats Directives i Lideratge)

 • Comprendre el lideratge i adquirir habilitats i competències com a persona i directiu/a
 • Comprendre el funcionament dels grups i adquirir habilitats i competències en la gestió d'equips en diferents situacions
 • Entendre com funciona l'organització i com provocar i gestionar el canvi
 • Entrenar-se en la pràctica de la comunicació persuasiva

A qui va dirigit

L’Advanced Management Program es dirigeix Directors Generals, Directors de Divisió o Directors d'Àrea Funcional amb projecció a la Direcció General o d'unitat de negoci, que disposin d'una experiència laboral mínima de 15 anys i que desitgin millorar la seva comprensió del món actual i millorar les seves habilitats de visualització estratègica i d'impulsors del canvi.

.